Masinotek

Haminan Vedelle Masinotekin kunnossapitojärjestelmä

Pumppaamo tien vieressä. Haminan Vesi vastaa alueellaan puhtaan veden ja viemärivesien verkostoista sekä verkoston pumpaamoista ja osin myös vedenottamoista. Liikelaitos päätti hankkia Masinotek Oy:ltä kunnossapitojärjestelmän tehtyään ensin markkinatiedusteluita sekä kyseltyään AHJO-kunnossapitojärjestelmän referenssikokemuksia alueen muilta vesilaitoksilta.

Pumppaamon huolto käynnissä. Yksi merkittävimmistä syistä AHJO-järjestelmän hankintaan oli sen käytännössä koettu kenttäkelpoisuus ja nopeakäyttöisyys. Myös se helpotti toimittajan valintaa, että AHJO-kunnossapitojärjestelmä on Suomessa koodattu ja monien vesilaitosten samanlaisessa kenttäkunnossapidossa jo pitkään käyttämä järjestelmä.

Hankkeen alussa päätettiin järjestelmän mahdollisimman nopeasta käyttöönotosta niin, että sinne voidaan kirjata sekä päivittäiset huoltotyöt että myös säännöllinen jätevesipumpaamoiden tarkastustoiminta. Tarkastustoimintaa varten järjestelmään luotiin Haminan Veden olemassa oleviin tarkastusprosesseihin pohjautuvat käyttöpäiväkirjalomakkeet. Tavoitteena oli, että AHJOa voidaan käyttää vedenottamoiden, vesitornien, jätevesipumppaamoiden sekä laitteiden kunnossapidon seurannassa, raportoinnissa ja ennakoivan kunnossapidon aikataulutuksessa.

Järjestelmän koulutus ja perehdytys pystyttiin tekemään yhden päivän aikana siten, että lopputuloksena oli välitön käyttöönotto kokeilukäyttövaiheeseen. Kokeiluvaiheen tarkoituksena oli mahdollistaa ison järjestelmän todellinen käyttö normaaleissa työprosesseissa heti, mutta toisaalta jättää tilaa mahdollisesti tarvittaville muutoksille.

Neljän kuukauden kokeilukäyttöjakson jälkeen AHJO otettiin tuotannolliseen käyttöön ilman katkoksia. Kokeiluvaiheen aikana järjestelmän käyttö oli jo huoltohenkilöstön toimesta rutinoitunut ja Masinotek oli myös toteuttanut mukaan Haminan Veden pyytämät ja ideoimat räätälöidyt tarkastusprosessit.

Lue lisää aiheesta: ahjo kunnossapito vesilaitos jätevesi pumppaamo kunnossapitojärjestelmä ennakkohuolto