Joensuun Vesi seuraa jätevesipumppaamoiden kunnossapitoa Masinotekin kunnossapitojärjestelmällä

Joensuun kaupungin vesilaitos, joka vastaa myös useiden ympäryskuntien vesihuollosta, on tilannut Masinotekilta Internet-pohjaisen VEHU-kunnossapitojärjestelmän toimituksen ja räätälöinnin. Hankkeen ensimmäisessä osassa VEHU on otettu käyttöön jätevesipumppaamoiden kunnossapidon seurannassa. Joensuun Vedellä on laajalla alueella Itä-Suomessa yli 200 JV-pumppaamoa.

Haasteena Joensuun Veden jätevesipumppaamoiden kunnossapidossa on pumppaamoiden eri ikäiset järjestelmät. Lisäksi pumppaamohankinnat on usein tehty Joensuun Veteen liitettyjen aikaisemmin itsenäisten vesilaitosten toimesta ja siten tekniset laitekorttitiedot eivät ole olleet yhdessä järjestelmässä. Vehuun on hankkeen aikana luotu tyyppikohtaiset konekortit, jonne jatkossa tekniset pumpaamotiedot voidaan tallentaa.

Koska JV-pumppaamoiden häiriötön toiminta on vesilaitosten yksi tärkeimmistä yksittäisistä ympäristönsuojelun kulmakivistä, halusi Joensuun Vesi parantaa etenkin pumppaamoiden ennakkohuoltotoimintaa. Masinotekin toimesta VEHU:un luotiin valmiit lomakkeet, joihin kirjataan säännölliset viikkotarkastukset sekä tehdyt huoltotoimenpiteet. VEHU luo automaattisesti ennakkohuoltolistat jokaiselle päiväille. Lisäksi VEHU:ssa on jokaisella JV-pumppaamolla oma sähköinen käyttöpäiväkirja, jonne huoltohenkilökunta tallentaa vikahavainnot ja huoltokäynnit.

Osana VEHU:n käyttöönottoprojektia, on Joensuun Vedellä testattu myös Masinotekin karttapalveluita, joissa on suora rajapinta VEHU:un. Karttanäkymässä voi katselmoida eri jätevesi-, puhdasvesi- ja hulevesiverkostojen sijaintia suoraan maastokarttojen päällä Internet-selaimella. Samalla tapaa näkyy karttapalvelussa myös kaikki eri kuntakeskusten JV-pumppaamot ja kohteita klikkaamalla pääsee suoraan kyseisen pumppaamon käyttöpäiväkirjaan.

Lue lisää aiheesta: vesilaitos kunnossapitojärjestelmä kunnossapito ennakkohuolto käyttöpäiväkirja