Masinotek

Johtokarttapalvelu ja mobiillikäyttöliittymät Lohjan kaupungin energiayhtiölle

Karttapalvelukuva Lohjan Energian kaukolämpöverkostosta. Masinotek on laajentanut Lohjan Energiahuollolle (LOHER) toimitettua kunnossapitojärjestelmää. Aikaisemmin Loherin energialaitosten kunnossapitoon toimitettuun Energia-VEHU -järjestelmään on nyt kytketty myös karttapohjainen kaukolämpöverkoston kunnossapito sekä laitosten käyttöpäiväkirjapalvelut. Toimitetut laajennukset on otettu Loherilla käyttöön kesän ja alkusyksyn 2012 aikana.

Loherilla on laitosten käyttöpäiväkirjaan kerätty merkintöjä kaksi kertaa vuorokaudessa jo vuoden 2012 alusta lähtien. Kirjaukset käyttöpäiväkirjoihin voidaan tehdä joko kannettavalla iPad-sovitteisella käyttöliittymällä tai normaalilla tietokoneen selainohjelmalla. Käyttöpäiväkirjaan voidaan kirjata voimalaitoksen päivystyskäynnin havainnot sekä tärkeimmät manuaalisesti seurattavat prosessiarvot. Käyttöpäiväkirjan lisäominaisuuksina on kesän 2012 aikana lisäkehitetty niin, että nyt voidaan jo kirjaamisen aikana nähdä eroavuudet edellisiin kirjauksiin sekä saada eri laitoksille käyttöön yksilöllisten prosessiarvojen kirjausikkunat. Talletetut tiedot välittyvät automaattisesti Energia-VEHU -kunnossapitojärjestelmään, jossa lukuarvot näytetään sekä graafisina käyrinä että ne ovat myös ladattavissa Export-toiminnolla CSV-tiedostoiksi.

Kaukolämpöverkoston kunnossapitoon on samaan iPad-sovitteiseen käyttöliittymään toteutettu Masinotekin toimesta myös kokonaan uudenlainen karttakäyttöliittymämoduuli. Johtokarttapalvelun kautta voidaan tarkastella verkoston ja kaukolämpökaivojen sijaintia suoraan karttapohjan päällä. Kartta-aineistoina voidaan käyttää useita erilaisia karttoja. Loherin tilanteessa on ylimmän tason kartta-aineistona käytetty opaskartta-aineistoa, jossa näkyvät katunimet helpottavat kohteiden löytymistä.

Kun karttaan sukelletaan syvemmälle vaihtaa järjestelmä näkymän automaattisesti tarkemitattuun tekniseen karttaan, jossa jokainen katuvalo ja kiinteistö sekä tietenkin itse kaukolämpökartta on tarkalleen oikeassa paikassaan koordinaatistossa. Kartan päällä voidaan vaihtoehtoisesti valita näkymään sitten verkoston sijainti, kaukolämmön kuluttajapisteet sekä kaukolämpökaivot. Klikkaamalla mitä tahansa näytettävistä kohteista päästään tarkastelemaan kohteen laitekorttia, siihen liitettyjä teknisiä liitteitä sekä tekemään valitulle kohteelle työmääräimiä, vikailmoituksia tai huoltoraportointikirjauksia.

Lue lisää aiheesta: vehu kunnossapitojärjestelmä kaukolämpö kunnossapito paikkatietojärjestelmä käyttöpäiväkirja energialaitos karttapalvelu ennakkohuolto lämpölaitos