Kaarinan vesilaitokselle Masinotekin virtausmittaukset

virtausmittauslaitteisto mittakaivossa Kaarinan kaupungin vesilaitos on valinnut vuotovesien seurantaan Masinotekin puhdasvesiverkon virtausmittauslaitteet ja -järjestelmät. Masinotekin toimitusosuuteen kuuluu yhteensä 26 virtausmittauskaivon virtausmittausten laitetoimitukset, asennukset, dataseurantalaitteet sekä tietoliikennetoimitukset ja datan seurantajärjestelmän ylläpito. Kokonaisuudella valvotaan vuotovesien määriä ja verkoston toimivuutta Kaarinan kaupungin vesihuoltoalueella.

Kaarina on kasvava ja suhteellisen tiheästi rakennettu kaupunki Turun kupeessa. Kaupungin vesilaitos on päättänyt panostaa kunnolla puhdasvesiverkoston vuotovesiseurantaan. Masinotekin vuoden 2021 aikana toteuttamlla virtausmittauslaitteiden ja seurantajärjestelmän avulla tullaan saamaan kattavasti lähes reaaliaikainen kuva koko verkostoalueen vuotovesien tilanteesta.

Verkostomittaukset ilman verkkovirtaa

Puhdasvesiverkostojen mittakaivojen kokonaiskustannukset voivat joskus nousta useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin. Kustannuksia usein nostavat peruslaitteistojen lisäksi verkkovirtakaapeloinnit sekä maastossa tehtävät vaikeat asennustyöt. Masinotekin toimittamissa virtausmittausantureissa tai dataloggereissa ja -lähettimissä ei tarvita lainkaan verkkovirtaa. Yhtiön kehittämä konsepti koostuu pitkäikäisillä paristoilla toimivista ja magneettis-induktiiviiseen mittaustapaan perustuvista ns. mankkuputkista. Nämä asennetaan jo valmiiksi tehtaalla joko asiakkaan tai Masinotekin toimitusosuuteen kuuluviin muovisiin mittakaivoihin. Mankkuputken mittaustulokset kytketään Masinotekin omaan erilliseen, mutta tässäkin tapauksessa paristotoimiseen dataloggeriin, joka on varustettu tehokkaalla 4G, LTE-M -modeemilla. Mittaustulokset voidaan lähettää lyhyimmillään jopa 10 minuutin välein Masinotekin EMMI-järjestelmään, joka vastaa datan keruusta ja datan analysoinnista.

Verkostosta mitataan paineet ja vesimäärät

virtausmittaus vesijohtoverkostosta iPad mobiililaitteella Masinotekin puhdasvesiverkostojen mittauskokonaisuudella seurataan jatkuvasti sekä verkoston paineita että vesimääriä samanaikaisesti kymmenistä mittauspisteistä. Tulokset saadaan näkyviin lähes reaaliajassa myös yhtiön toimittaman mobiilikäyttöisen karttapalvelun näkymissä. Mittakaivohin asennetut paineanturit on kytketty suoraan virtausta mittaaviin mankkuputkiin ja näin saadaan data talteen aina samalla aikaleimalla, joka helpottaa vertailujen tekemistä tietojärjestelmän puolella. EMMI-järjestelmä pystyy yhdistämään samaan mittausdataan myös vesilaitoksen automaatiojärjestelmästä tuotavia tietoja kuten esimerkiksi vesilaitoksen lähtevän veden pumppausmäärät.

Lopputuloksena EMMI laskee tuloksista keskimääräiset veden virtausmäärät eri painepiireissä ja painepiirien välillä. Kun verkostomittauksen kokonaisuus on toteutettu laajasti, pystytään EMMIstä näkemään jokaisen painepiirin alueelle johdettu vesimäärä ja sieltä muille alueille poistuva vesimäärä. Vertaamalla näitä tuloksia kulutusmittareiden yhteismääriin saadaan selville painepiirikohteiset vuotovesimäärät.

Lue lisää aiheesta: emmi virtausmittaus pinnankorkeus paineanturi vesijohtoverkosto jatkuvatoiminen vesilaitos vuotovesi mittakaivo karttapalvelu verkkotietojärjestelmä