Masinotek

Kaukolämpöverkon etävalvonta Seinäjoen Energialle

Masinotekin etävalvontaratkaisut laajenivat kevään 2013 aikana myös kaukolämpöverkon valvontaan. Masinotekin toimittamalla järjestelmäkokonaisuudella valvotaan reaaliaikaisesti kaukolämpöverkon tasapainoa mittaamalla verkon kaukaisimmista etäpisteistä lämpötiloja sekä paineita. Mittaukset suoritetaan täysin automaattisesti ja tiedot kerätään GPRS-datayhteydellä jatkuvatoimisesti. Masinotek on aikaisemmin toimittanut Seinäjoen Energialle sekä kunnossapitojärjestelmän että lämpölaitosten käyttöpäiväkirjapalvelut.

Nyt toimitettu kaukolämpöverkon etävalvonta kytkettiin osaksi jo toimitettuja järjestelmiä. Masinotekin toimituslaajuuteen kuului kokonaisratkaisun suunnittelu, laitehankinnat ja -asennukset sekä järjestelmän ja kenttälaitteiden koodaaminen. Tiedonsiirtoyhteyksien toteutuksen teki Masinotek DNA:n laitekommunikointiin tarkoitetun M2M GPRS-verkon kautta.

Maslog tiedonsiirtoyksikkö. Järjestelmä koostuu neljästä etämittauspisteestä, jotka sijaitsevat yksittäisissä koulu- yms. julkisissa kiinteistöissä. Jokaiseen mittauspisteeseen hankittiin ja asennettiin kaukolämmönvaihtimien molemmin puolin korkealuokkaiset lämpötila- ja paineanturit. Anturit varustettiin mA-lähettimillä ja kytkettiin Masinotekin suunnittelemaan ja toteuttamaan Maslog-A1 muunto- ja tiedonsiirtoyksikköön. Koska järjestelmän haluttiin toimivan erittäin tiheällä tiedonkeruurytmillä, toteutti Masinotek hankkeen yhteydessä myös tiedonsiirron valvontaan erillisen kommunikointijärjestelmän, joka kyselee lämpötila- ja painemittaustiedot suoraan Maslogin GPRS-modeemin yli muuntimelta, joka muuntaa antureiden lähettämät mA-viestit Modbus-protokollaksi. MasDCS toimii verkossa aidosti kahdennetusti siten, että mahdollisen verkon vikatilanteen sattuessa järjestelmän sekundääripalvelin jatkaa mittausarvojen kyselyitä automaattisesti fyysisestikin toiseen sijaintipaikkaan sijoitetusta verkkopisteestä.

Kaukolämpöverkon etäpisteiden lämpötila- ja paine-erotiedot tallennetaan etäpalvelimille 20 sekunnin välein ja näin saadaan jatkuvatoimisesti käsitys verkon tasapainosta mm. kuormitushuippujen aikana. Järjestelmän komponentit ja ohjelmistot suunniteltiin heti alusta alkaen kaukolämpöverkon valvontaan siten, että jatkossa voidaan systeemiä laajentaa helposti myös uusiin etämittauspisteisiin. Valvontakäyttöliittymät toteutettiin jo aikaisemmin Seinäjoen Energialle toimitetun käyttöpäiväkirjan yhteyteen, joka mahdollistaa nyt verkon valvonnan ja havaintojen kirjaamisen kunnossapidon sekä prosessiarvojen asetusten osalta saman internet-pohjaisen järjestelmän kautta.

Lue lisää aiheesta: vehu lämpölaitos kaukolämpö käyttöpäiväkirja etäseuranta kunnossapitojärjestelmä jatkuvatoiminen mittausasema energialaitos ennakkohuolto