Masinotek

Kaukovalvonnan laajennus ja kunnossapitojärjestelmä Kuhmoisten vesilaitokselle

Talvikuva Pellon yli Kuhmoisten vesilaitoksesta. Alkutalven ja -kevään 2013 aikana on Masinotek laajentanut Kuhmoisten vesilaitoksen käyttöön toimitettua kaukovalvontajärjestelmää sekä toteuttanut Kuhmoisiin myös VEHIU-kunnossapitojärjestelmän. Yhtiömme toimittamaan Masnet-10 kaukovalvontaan on kytketty nyt kaikki kunnan jätevesipumppaamot. Masinotek vastasi pumppaamoiden osalta vanhojen hälytysjärjestelmien purkamisesta sekä korvaamisesta uusilla Masinotekin paikkalisloggereilla, jotka lähettävät hälyviestit tekstiviestisanomina päivystäjille että kommunikoivat GPRS-viestiyhteydellä pumppaamoiden käyntiajat ja muut seurantatiedot internet-pohjaiseen Masnet-10 -järjestelmään.

Maaliskuun aikana Kuhmoisissa otettiin käyttöön myös Masinotekin VEHU-kunnossapitojärjestelmä. VEHUun on mallinnettu sekä jätevesipumpaamot, puhdasvesipuolen vedenottamot että jätevesilaitos. Kaikista kohteista on VEHUssa omat laitekortit, jonne voidaan tallettaa niin tekniset tiedot kuin laitteistojen huollon kannalta keskeiset tekniset liitedokumentit. Kunnossapitojärjestelmän kirjaukset tehdään sekä työmääräimille että käyttöpäiväkirjaan, jonka kautta VEHUn luomia ennakkohuoltotehtäviä voidaan seurata. Keskeistä sekä VEHUssa että Masnetissä on niiden linkitys siten toisiinsa, että VEHUun kuvattujen kaukovalvonnan piirissä olevien jätevesipumpaamoiden kunnossapito- ja asetustiedot voidaan tallentaa VEHUun ja seurata jätevesipumpaamoiden toimintaa etänä Masnet-10:n kautta.

Kuhmoisten kunnan vesilaitos ja tekninen toimi edustaa tyypillistä suomalaista kuntaa, jonka vastuulla on laajasti kaikki kunnan verkostot sekä laitosten kunnossapito. Kunnan kannalta edullisinta olisi pystyä käyttämään samaa henkilöstöä mahdollisimman laajasti koko teknisen toimen tehtäväkentällä. Tämän vuoksi myös Masinotek satsaa Kuhmoisten hankeessa etenkin siihen, että toimitettuja seuranta- ja valvontajärjestelmiä voitaisiin tulevaisuudessa käyttää joustavasti vesihuoltotoiminnan lisäksi myös muissa kunnan teknisen puolen toiminnoissa.

Lue lisää aiheesta: vehu kunnossapitojärjestelmä kaukovalvonta vesihuoltolaitos dataloggeri ennakkohuolto