Masinotek

Keuruun Vesi valitsi Masinotekin AHJO-kunnossapitojärjestelmän

Keuruun Veden jätevesilaitos Keuruun Vesi harkitsi pitkään sopivan kunnossapitojärjestelmän hankkimista. Tavoitteena oli saada käyttöön järjestelmä, joka tukisi koko vesilaitostoimintaa niin verkostojen kuin myös laitosten ja vedenottamoiden osalta. Masinotekin AHJO-kunnossapitojärjestelmän valintaa puolsi muiden vesilaitosten suositukset, mobiilikäyttöisyys sekä mahdollisuus hankkia samalta toimittajalta myös yhteensopiva verkostokarttapalvelu.

AHJO saatiin käyttöön lähes ennätysajassa

Vaikka järjestelmän hankintaan käytettiin kohtuullisen pitkä aika, haluttiin Keuruulla aloittaa kunnossapitojärjestelmän käyttö mahdollisimman pian hankintahetkestä. Tätä tuki Masinotekin kokemus isojenkin järjestelmien nopeasta toimituksesta. Yhtiön oman ohjelmistokehittämisen ansiosta AHJO-järjestelmään on toteutettu paljon toimintoja, joilla uusien kunnossapitojärjestelmien käyttöönotto sujuu osin automatisoidusti. Tästä huolimatta samalla järjestelmään pystytään tekemään myös asiakaskohtaisia räätälöintejä.

venttiilit mittakaivossa

Suurin kunnossapito- ja huoltotarve viemäriverkostoissa ja -pumppaamoilla

Keuruun veden olemassa olevien laitosten kohdetietojen ja laiteluetteloiden osalta pystyttiin hyödyntämään vanhoja Exceliin kirjattuja laitekorttitietoja ja Masinotekin toimesta nämä vietiin suoraan AHJOn tietokantaan. Erityisesti jätevesipumppaamoiden säännöllinen huoltotoiminta haluttiin saada mukaan myös AHJOn automaattiseen ennakkohuoltoseurantaan.

Uusi ennakkohuoltojen laskenta-algoritmi ajoittaa myös vuosihuollot

Keuruulla haluttiin hyödyntää mahdollisimman paljon AHJOn automaatiotoimintoja etenkin ennakkohuoltojen luomisessa. Tätä helpotti Masinotekin kehittämät uudet algoritmit, joilla AHJO osaa itsenäisesti laskea koska vuosittaiset ja kolmen vuoden välein tapahtuvat huollot tulee suorittaa. Tämä siis voidaan toteuttaa samalla ennakkohuoltolomakkeella, joilla kirjataan myös viikkotarkastukset. AHJO huomauttaa yläpalkissa selkeästi näkyvillä liikennevaloilla mikäli viikkotarkastuksen lisäksi tulisi laitokselle tehdä myös laajempi 1-3 vuoden välein tapahtuva huolto.

Kunnossapitojärjestelmä AHJO ja verkkotietojärjestelmä

Verkostokartat ja verkkotietojärjestelmä osaksi AHJO-kunnossapitojärjestelmää

Keuruun kaupunkiin kuuluu useita pienempiä kyliä ja kuntainliiton kautta myös Haapamäen entinen kunta. Laajan maantieteellisen alueen kenttäkohteiden sijainnit selviävät nykyään helposti AHJOn yhteydessä käyttöönotetun Masinotekin Masmaps-karttapalvelun kautta. Karttapalvelu on oma sovellus, joka integroituu AHJOn käyttöliittymien sisään ja pystyy käyttämään AHJOon talletettua dataa rajapinnan kautta. Näin jokainen AHJOn kohde, jolle annetaan koordinaatit, näkyy välittömästi myös karttapalvelussa. Karttapalvelu avautuu myös tarvittaessa suoraan mobiililaitteen ruudulle selkeänä näkymänä ja sen avustamana voi suunnistaa suoraan kohteelle.

Osana paikkatietojärjestelmän käyttöönottoa Masinotek toi myös Keuruun Veden verkostokarttatiedot ja johtokartat omiksi tasoikseen kartalle. Taustakarttoina käytetään Masmapsissa Maanmittauslaitoksen reaaliaikaisia aineistoja. Näitä ovat mm. korkeuskäyrät sisältävä peruskartat, ilmavalokuvakartat ja kiinteistötiedot sekä kiinteistörajat. Masmaps päivittää käyttäjän sijaintia viiden sekunnin välien kartalla suoraan mobiililaitteen ruudulla. Tämä helpottaa maanalaisten verkostokohteiden löytämistä maastossa ja verkostotöiden kunnossapidon kirjauksia suoraan työkohteen äärellä.

Lue lisää aiheesta: ahjo vesilaitos jätevesipumppaamo vesijohtoverkosto kunnossapitojärjestelmä käyttöpäiväkirja verkkotietojärjestelmä masmaps paikkatietojärjestelmä ennakkohuolto