Masinotek

Keuruun Veden sähkönkulutusseuranta Masinotekin EMMI-järjestelmään

Energiaseuranta sähkökaappi ja sähkömittari Keuruun Vesi on tilannut Masinotekilta EMMI-järjestelmän vesilaitoksen energiakulutuksen seurantaan. Vuoden vaihteessa toteutetussa hankkeessa Masinotek on toimittanut Keuruun Vedelle täysin automatisoidun sähköenergian kulutuskohteiden seurantapalvelun. Mittaustiedot haetaan Fingrid Datahub -palvelusta Masinotekin EMMI-järjestelmään rajapintakytkennällä. Mittaustiedot tuodaan EMMIin sekä kaikkien jätevesipumppaamoiden että myös isoa kulutusta edustavan jätevesilaitoksen osalta. EMMIssä dataa voidaan tarkastella erilaisilla kuvaajilla, toteuttaa raportointia ja seurata vesilaitoksen kokonaisenergiatehokkuutta.

Sähkönkulutuksen seuranta auttaa vähentämään vuotovesiä ja alentamaan energiakuluja

Vesilaitosten sähköenergian kulutus kohdistuu merkittävimmin jätevesilaitoksille mutta myös jätevesipumppaamot ovat merkittäviä kulutuspaikkoja. Molempien toimintaan vaikuttaa viemäriverkostoon tuleva sadevesi. Pääsääntöisesti sadevedet pyritään johtamaan erilliseen hulevesiverkostoon, mutta viemäriverkostojen vuodot sekä osin vanhoilta asuinalueilta tulevat verkostoon johdettavat sadevedet nostavat merkittävästi myös jätevesipumpaamoiden sähkönkulutusta.

Energiaskulutuksen seuranta EMMI-järjestelmällä, Masinotek OyMasinotekin toteuttamalla sähköenergian kulutusmittauksella voidaan lähes välittömästi havaita vuotavat viemäriverkon osat. Tässä auttaa lisäksi samanaikainen sadeveden määrämittaus. Keuruun vesilaitoksen EMMIin tämä on toteutettu Masinotekin toimittamalla automaattisella sademittarilla, jonka mittaustulokset lähetetään EMMIin reaaliajassa GSM-dagtaloggerin avulla.

Kestävämpää vesilaitostoimintaa energiakulutuksen seurannalla

Ilmastomuutoksen torjunnassa joudutaan jokaisella toimialalla keskittymään yhä enemmän kestäviin ja mahdollisimman energiatehokkaisiin prosesseihin ja teknologioihin. Vesilaitokset ovat merkittävä sähköenergian käyttäjä ja jatkossa vesilaitoksilta edellytetään yhä enemmän energiatehokkuuden toimenpiteiden toteutuksia, energiakäytön seurantaa ja kestävän kehityksen raportointia. Näitä kaikkia voidaan edesauttaa EMMI-järjestelmän avulla toteutettavalla kokonaisenergiaseurannan prosessilla.

EMMIin voidaan kytkeä niin automaattinen sähkö- kuin myös lämpöenergian kulutusseuranta. Lisäksi Masinotekilla on valmiita prosesseja ja IoT-laitteita, joiden avulla myös vesilaitosten oma energian tuotanto, erillismittaukset yksittäislaitteiden energiakultuksesta kuin myös kaiken tämän raportointi voidaan toteuttaa. Myös erilaiset vielä toistaiseksi käsin seurattavat ja kerättävät energiamittaukset voidaan integroida mukaan EMMI-järjestelmään ja sillä tuotettavaan energiakäytön kokonaisraportointiin.

Lue lisää aiheesta: emmi vesilaitos vuotovesi jätevesipumppaamo virtausmittaus jätevesi sähkönkulutuksen seuranta Fingrid Datahub sähkönkulutus sähkömittari energiatehokkuus