Kunnossapitojärjestelmä Seinäjoen Energialle

Ilmakuva Seinäjoen Energian toimipisteestä. Seinäjoen Energia ja Masinotek Oy ovat solmineet sopimuksen kunnossapitojärjestelmän toimittamisesta voimalaitoskunnossapitoon. Järjestelmä pohjautuu Masinotekin Energia-VEHU -järjestelmään. Sitä tullaan käyttämään Seinäjoen Energian kaikkien lämpölaitosten kunnossapidon järjestelmänä.

Energia-VEHUun mallinnetaan sekä turvetta että puupohjaisia polttoaineita käyttävät kiinteän polttoaineen laitokset sekä pääosin huippukuorman aikana käytössä olevat raskasöljykattilat. Hankkeessa otetaan käyttöön myös VEHUn mobiilikäyttöliittymät tarjoava moduuli.

Energia-VEHU toimitus on aloitettu jo syksyllä 2011 aloitetulla pilotti-vaiheella. Piltotointijakson aikana järjestelmään on luotu Seinäjoen Energian laitoshierarkia sekä laitetyyppikohtaiset laitekortit. Laitekortteihin voidaan tallettaa kaikki tärkeimmät tekniset tiedot, valokuvat sekä tarvittavat liitetiedostot. Lisäksi laitekortteihin voidaan kytkeä myös prosessikuvia, joihin voidaan suoraan linkittää laitekortit. Näin voidaan laitetiedot löytää järjestelmästä suoraan prosessikuvista mutta myös etsi-toiminnolla erilaisia hakusanoja hyödyntäen.

Seinäjoen Energian kunnossapitojärjestelmä sisältää sekä työmääräin- että lomakesovellukset. Lisäksi järjestelmää tullaan käyttämään myös laitospäiväkirjana.

Lue lisää aiheesta: kunnossapitojärjestelmä Vehu lämpölaitos kunnossapito energia