Kunnossapitojärjestelmä Seinäjoen Vedelle

Seinäjoen Vesi hankkii Masinotekin kunnossapitojärjestelmän Seinäjoen kaupungin jätevesilaitokselle. Järjestelmää tullaan käyttämään sekä laitetietojen tallettamiseen että kunnossapidon työprosessien ohjaamiseen. Laitteiden kunnossapitohistoria voidaan tallettaa järjestelmään työtyyppien mukaisen lomakejärjestelmän kautta.

Seinäjoen Veden kunnossapitojärjestelmä on internet-pohjainen ja mahdollistaa siten tietojen seurannan myös muista Seinäjoen Veden toimipaikoista.

Lue lisää aiheesta: kunnossapitojärjestelmä vehu vesihuoltolaitos