Masinotek

Kunnossapitokohteiden automaattinen tunnistus Masinotekin QR-koodeilla

QR-koodi. Masinotek on kehittänyt uuden järjestelmän, jolla voidaan tuottaa ja kytkeä QR-koodeja kaikkiin yhtiön toimittamiin järjestelmiin. Tekniikkaa esitellään ensimmäistä kertaa Helsingin messukeskuksessa pidettävien kansainvälisten Euromaintenance 2014 messujen yhteydessä toukokuun alussa. Järjestelmä toimii maailmanlaajuisesti ja siihen voidaan liittää kymmeniä miljardeja erilaisia tunnisteita.

QR-koodeja on erilaisissa palveluissa ryhdytty viime vuosina käyttämään yhä enemmän. Teollisuuden sovelluksissa näiden tunnisteiden käyttö on kuitenkin vasta alkamassa mutta tekniikalle ennustetaan valtavaa kasvupotentiaalia. QR-koodin yleistymistä auttaa älykännyköiden ja tablet-tietokoneiden leviäminen etenkin kenttätyön ja kunnossapitotehtävien yleistyökaluksi. QR-koodilla voidaan yksilöidä kunnossapidettävät kohteet ja mahdollistaa kohteiden automaattinen tunnistaminen. QR-koodi toimii myös omalta osaltaan uutena valtavirtauksena alkaneen teollisen Internetin mahdollistajana.

Masinotek on jo pitkään toteuttanut kunnossapitojärjestelmiä sekä teollisuuteen että erityisesti vesi- ja energialaitoksille. Osana kunnossapitojärjestelmää on aina ns. Asset Management -moduuli, joka käytännössä tarkoittaa kunnossapidettävän kohteen teknisten tietojen ylläpitoa tietokannassa. Masinotekin internet-pohjaiseen AHJO-kunnossapitojärjestelmään tallennetaan jokaisen laitteen tekniset tiedot mutta myös laitteeseen liittyvät tekniset liitetiedostot ja valokuvat. Nyt uudella MasQR-moduulilla voidaan jokaiseen kunnossapitojärjestelmän kohteeseen liittää lisäksi QR-koodi, joka mahdollistaa kohteen automaattisen tunnistuksen kenttäkohteessa sekä linkityksen suoraan VEHUn tietokantaan tallennettuun laitetietoon.

Masinotekin MasQR-järjestelmä on oma itsenäinen sovelluksensa, joka voi kommunikoida rajapintojen kautta muiden järjestelmien kanssa. Ensisijaisesti MasQR siis tuottaa tietyn numeroavaruuden mukaisia asiakaskohtaisia QR-tunnisteita mutta palveluna hoitaa myös mobiililaitteiden ja QR-lukijoiden lähettämää kyselyliikennettä, jolla esim. älykännykän kameraan perustuva QR-koodilukija ohjataan näyttämään halutun laitteen tiedot suoraan kunnossapitojärjestelmästä. MasQR-voidaan kytkeä rajapinnan kautta sekä Masinotekin omiin palveluihin mutta tarvittaessa sitä voidaan käyttää myös asiakaan omien järjestelmien yhteydessä valmiina palveluna.

EuroMaintanance 2014 mainoskuva. Masinotek uskoo QR-koodien tulevan kohtuullisen nopeasti käyttöön etenkin kaikilla nykyisllä asiakkaillaan. Lisäksi yhtiö tavoittelee tekniikan avulla paljon lisää uusia asiakkaita, joita kentällä tapahtuva automaattinen ja nopea laitetunnistus kiinnostaa. MasQR on toteutettu alusta lähtien soveltuvaksi myös maailmanlaajuiseen levitykseen ja yhtiö onkin saanut jo ensimmäiset alustavat kyselyt tekniikan soveltamisesta myös vientimarkkinoille.

Lue lisää aiheesta: qr-koodi ahjo kunnossapitojärjestelmä vehu ennakkohuolto