Masinotek

Lahden Vesijärvisäätiön ympäristöseuranta Masinotekin EMMI-järjestelmään

Vesijärven kaislojen niittoa. Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö on hankkinut Masinotekilta EMMI-järjestelmän. Järjestelmään on luotu kaikki Lahden Vesijärven ja laajan järvialueen ympäristömittausten havaintopisteet. EMMI-järjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen dataseurannan ja auttaa järven tilan seurannassa. Hanke nostaa omalta osaltaan esiin Lahden kaupungin vuonna 2021 alkavaa Euroopan ympäristöpääkaupungin asemaa.

Kaikki ympäristömittaustieto samaan järjestelmään

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö on yksi Suomen suurimmista vesistöjen tilaa seuraavista ympäristösäätiöistä. Säätiön tavoitteena on nostaa alueen vesistöjen kuntoa ja parantaa alueen keskeisten pienjärvien virkistyskäyttöarvoa. Säätiöllä on laaja kaupan, teollisuuden sekä julkisten yhteisöjen muodostama omistajakunta, jonka tuella säätiö kehittää jatkuvasti uusia toimintatapoja vesienhoidon edistämiseksi. Yksi keskeisimmistä toimintamuodoista on jatkuvatoiminen veden tilan seuranta ja tähän tarkoitukseen on nyt otettu käyttöön Masinotekin kehittämä laaja ympäristömonitoroinnin EMMI-järjestelmä.

EMMIä on kehitetty vuosia ja päätavoitteena on kattaa juuri niin laajaa seuratatoimintaa, kuin Vesijärvisäätiössä tehdään. Hankkeen yhteydessä on EMMIin tuotu lähtökohtaisesti kaikki vuosikymmenten aikana kerätty ympäristömittausdata Vesijärvisäätiön toiminta-alueelta. Nyt vanhat mittausaikasarjat voidaan liittää EMMIn sisällä saumattomasti uusimpaan automaattimittauslaitteilta päivityvään dataan.

Vesianalyysit kahdesta eri laboratoriosta rajapintojen kautta EMMIIn

Automaattinen ja jatkuvatoiminen mittauslautta Vesijärvellä

Vesijärvisäätiön ympäristötarkkailua tehdään sekä automaattisilla vedenlaadun mittausasemilla että myös näytteeottoihin perustuvilla laboratorioanalyyseillä. Masinotek on kehittänyt EMMIin rajapinnat, joiden kautta voidaan tuoda lähes reaaliajassa kaikki vesimääritysten tulokset automaattisesti sekä Metropolilab Oy:n että KVVY Tutkimus Oy:n laboratoriojärjestelmistä. Nämä tiedot on lisäksi pystytty kytkemään Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) tietokannasta tuotuihin historiallisiin veden laatutietoihin EMMIn sisällä.

Jatkuvatoimiset mittausasemat kytketty API-rajapintojen kautta suoraan EMMIin

Vesijärvisäätiö ja Lahti Aqua ovat hankkineet aikaisemmin veden jatkuvatoimisia mittausasemia sekä Luode Consulting Oy:ltä että EHP Ympäristö Oy:ltä. Masinotek on nyt toteuttanut rajapinnat EMMI-järjestelmään siten, että näihin toimijoiden erillisiin datan näyttöpalveluihin talletettava mittausdata päivittyy automaattisesti myös Vesijärvisäätiön EMMI-järjestelmään. Datan saaminen eri lähteistä yhteen järjestelmään helpottaa datan seurantaa ja EMMIn sisällä erilaisten mittauslähteiden dataa voidaan yhdistää myös yhteisiin kuvaajiin ja laskentatuloksiin.

Karttapalvelu tukee laajan mittauskokonaisuuden käyttöä

Vesijärvisäätiön EMMI-järjestelmän karttapalvelu tabletti näytöllä EMMI-järjestelmän yhteyteen on kytketty Masinotekin kehittämä karttapalvelu, jonka avulla Vesijärvisäätiön laajan näyte- ja mittauspistekokonaisuuden sijainnit ovat tarkasti paikannettavissa. Kartan avulla on helppo löytää ja vertailla läheisten mittauspisteiden tuloksia, olivat ne sitten velvoitetarkkailun alaisia laboratoriomäärityksiä tai jatkuvatoimisten antureiden reaaliaikaisia mittaustuloksia. Laaja kartta-aineisto mahdollistaa mm. näytepistettä ympäröivien alueiden maankäytön ja kuormituslähteiden arviointia. Karttapalvelun avulla myös vierailevat tutkijat ja muut yhteistyökumppanit hahmottavat nopeammin Vesijärven ja ympäröivien alueiden mittauskokonaisuuden.  

Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunkina vuonna 2021

Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunkina 2021 EMMIn saaminen käyttöön juuri alkavan EU:n ympäristöpääkaupunkivuoden kynnyksellä on merkittävä asia. Lahdessa voidaan näyttää esimerkkiä koko Euroopalle onnistuneista järvien tilan parantamistoimista, mutta myös siitä kuinka järvien tilan seuranta on tärkeää ja miten sitä Suomessa parhaimmillaan tehdään. Masinotek Oy on erittäin tyytyväinen päästessään näin tärkeällä hetkellä toteuttamaan laajan kokonaisuuden, joita ei ole edes Euroopan mittakaavassa juuri olemassa. Yhdessä Vesijärvisäätiön kanssa pystyy Masinotek nostamaan omaa osaamistaan esille suomalaisena ympäristötekniikan, laajojen seuratajärjestelmien ja mittalaitetekniikan erikoisosaajana.

Masinotekin Vesijärven Vellamo-tukijuus on viisivuotinen. Lue lisää:
Vesijärven vesistöseurantajärjestelmä täydentyi karttatasoilla – Masinotekista Vellamo-tukija

Lue lisää aiheesta: emmi virtausmittaus vesilaitos vesiensuojelu jatkuvatoiminen sameusmittaus ympäristömonitorointi laboratoriojärjestelmä karttapalvelu masmaps paikkatietojärjestelmä