Masinotek

Loviisan Lämpö Oy osti Masinotekin karttapalvelut ja kunnossapitojärjestelmän

Loviisan lämpölaitos - AHJO kunnossapitojärjestelmä Loviisan Lämpö on valinnut kattilalaitosten ja kaukolämpöverkon kunnossapitotoimintaan Masinotekin kehittämät ja ylläpitämät tietojärjestelmät. Loviisan Lämpö on iso alueellinen toimija ja se vastaa Loviisan kaupungin lisäksi kaukolämmön tuontannosta myös lähikunnissa Pornaisissa sekä Pukkilassa. AHJO-kunnossapitojärjestelmällä hoidetaan sekä kattilalaitosten että kaukolämpöverkkojen kunnossapitotoiminta. Masinotekin Masmaps-verkkotietojärjestelmä integroituu AHJOon ja mahdollistaa verkon sijaintitietojen seurannan ja vikatilanteiden kirjaukset suoraan kentällä mobiililaitteilla.

AHJO kunnossapitojärjestelmä lämpölaitostoiminnassa

Loviisan Lämpö on uusi iso toimija Etelä-Suomessa

Loviisan Lämpö syntyi vuonna 2020, kun pääomasijoitusyhtiö Capman osti Loviisan kaukolämpötoiminnan Porvoon Energia Oy:ltä. Masinotek oli toimittanut Porvoon Energialle jo aikaisemmin AHJO-kunnossapitojärjestelmän ja kun Loviisan kaukolämpötoiminta siirtyi Loviisan Lämpö Oy:lle, päätyi myös uusi yhtiö hankkimaan AHJO-järjestelmän. Lisäksi samaan aikaan Loviisa oli investoimassa myös Pornaisten ja Pukkilan kaukolämpötoiminnan hankkimiseen, joka laajensi yhtiön tehtäväkenttää merkittävästi. Kaikilla toiminta-alueilla on useita erillisiä kattilalaitoksia sekä omat kaukolämpöverkot. Jotta Loviisan Lämmön laaja operointivastuu eri maantieteellisillä alueilla olisi sujuvaa, päätyi Loviisan Lämpö hankkimaan Masinotek Oy:ltä myös Masmaps-verkkotietojärjestelmän ja karttapalvelun.

AHJO ja karttapalvelu Masmaps samassa käyttöliittymässä

Masinotek Oy on kehittänyt AHJO-kunnossapitojärjestelmää yli kymmenen vuotta. Myös Masmaps-karttapalvelun ensimmäisen toimituksen Masinotek teki jo lähes kahdeksan vuotta sitten. Molempia järjestelmiä on kehitetty koko ajan aktiivisesti ja tällä hetkellä ne sisältävät uusimpia tietoteknisiä ratkaisuja ja ovat molemmat mobiilisti yhteensopivia sekä kännykkä- että tablettikoon päätelaitteiden kanssa. Erityistä järjestelmissä on se, että niiden välillä tieto välittyy koko ajan API-rajapintojen kautta ja lisäksi karttapalvelu Masmaps näkyy suoraan AHJOn sisällä. Näitä ominaisuuksia Loviisan Lämmön valintaprosessissa arvostettiin.

Kaukolämpölaitos ja Masinotekin kunnossapitojärjestelmä AHJO

Loviisan Lämpö ja Capman suunnittelevat suuria

AHJO-järjestelmää toimitettaessa Masinotek otti heti alussa huomioon sen, että Capman-pääomasijoitusyhtiö on asettanut Loviisan Lämpö Oy:lle merkittävät kasvutavoitteet. Masinotekille tämä tarkoittaa sitä, että niin AHJOa kuin Masmaps-karttapalvelun käyttöä tullaan laajentamaan jo lähitulevaisuudessa yhä uusille laitoksille. Molempien järjestelmien käyttötarve saattaa laajentua Loviisan Lämmön osalta myös muille energiasektorin alueille ja tähän Masinotek on jo etukäteen varautunut. AHJOa voidaan käyttää sekä vesilaitoksilla että energialaitoksillä lähes minkä tahansa prosessin tai liiketoiminnan kunnossapidossa. Yhteensopivuus Masmaps-karttapalvelun kanssa mahdollistaa myös verkkoliiketoiminnan ilman, että pitäisi hankkia erillisiä paikkatietojärjestelmiä.

Lue lisää aiheesta: ahjo kunnossapito kunnossapitojärjestelmä ennakkohuolto käyttöpäiväkirja rakennettu_ympäristö karttapalvelu verkkotietojärjestelmä työnohjaus masmaps paikkatietojärjestelmä energialaitos lämpölaitos