Masinotek

Mäntsälän Sähkölle Masinotekin kunnossapitojärjestelmä

Nivos Energian voimalaitos. Mäntsälän Sähkö Oy (MSOY) on monipuolinen eteläsuomalainen energiayhtiö. Se tuottaa ja toimittaa asiakkailleen sekä sähköä että kaukolämpöä ja vastaa myös maakaasun jakelusta alueellaan. MSOY teki perusteellisen selvityksen markkinoilla olevista kunnossapitojärjestelmistä ja päätyi valinnassaan Masinotekin VEHU- ja AHJO -järjestelmien hankintaan.

Masinotekin VEHU-kunnossapitojärjestelmä on otettu MSOY:llä käyttöön kevään 2015 aikana. VEHUa tullaan käyttämään sekä sähköä tuottavien vesivoimalaitosten, sähköasemien kuin myös kaukolämmön tuotantolaitosten ja kaukolämpöverkoston kunnossapidon seurannassa. VEHUn ominaisuuksista erityisesti alkuvaiheessa käyttöön otetaan ns. Asset management toiminto. Tämän kautta voidaan kaikki kunnossapitoa koskevat laite- ja prosessitiedot kirjata VEHUn tietokantaan. Samalla voidaan järjestelmään tallentaa myös kunnossapitokohteiden tekniset kuva- ja liitetiedostot.

Osana kunnossapidon kokonaisjärjestelmää toimittaa Masinotek MSOY:lle myös VEHUn mobiilikäyttöön suunnatun AHJO-sovelluksen. AHJOn kautta voivat MSOY:n kunnossapitohenkilöt tarkastella VEHUn kohdetietoja suoraan tablet-laitteilla ja älykännyköillä. AHJOon on toteutettu myös MSOY:lle räätälöidyt laitosten tarkastus- ja käyttöpäiväkirjalomakkeet. Näiden avulla voidaan seurata päivittäistä laitosten kunnossapito- ja tarkastustoimintaa sekä muokata VEHUn automaattisesti luomia säännöllisten ennakkohuoltokierrosten työtehtäviä.Osana työprosesseja AHJOon on otettu käyttöön myös vikailmoitusprosessi, joka mahdollistaa vikatilanteiden kirjaamisen suoraan kentällä kannettavilla päätelaitteilla.

Kaikista AHJOon kertyvistä merkinnöistä lähetetään kerran vuorokaudessa koosteilmoitukset kunnossapidon työnjohdolle. Tämän kautta tieto huolletuista ja tarkastetuista kunnossapitokohteista kulkeutuu joustavasti eteenpäin ilman että järjestelmää tarvitsee avata vain tarkastellakseen mitä töitä on edellisinä päivinä tehty. Tarvittaessa AHJOn kautta voidaan seurata myös historiatietojen kautta kaikkia tehtyjä kirjauksia sekä laiteryhmittäin että laitoskohtaisesti.

Lue lisää aiheesta: ahjo energialaitos kunnossapitojärjestelmä käyttöpäiväkirja ennakkohuolto lämpölaitos