Masinotek

Mäntsälän Sähkön lämpölaitosten hyötysuhdelaskennat Masinotekin AHJO-kunnossapitojärjestelmään

Karttakuva Mäntsälän Sähkön energiaverkosta. Mäntsälän Sähkö on laaja-alainen etelä-suomalainen energiayhtiö. Yhtiö tuottaa lämpö- ja sähköenergiaa sekä vastaa kaukolämmön jakelusta paikalliselle teollisuudelle ja kotitalouksille. Energialaitosten kunnossapidossa Mäntsälän sähkö käyttää Masinotekin AHJO-kunnossapitojärjestelmää, johon on uutena ominaisuutena kehitetty myös automaattinen energialaitosten hyötysuhdelaskenta.

Mäntsälän Sähkö valitsi Masinotekin AHJO-kunnossapitojärjestelmän lämpölaitosten ja vesivoimalaitosten kunnossapitojärjestelmäksi vuonna 2015. Järjestelmä saatiin nopealla aikataululla käyttöön ja etenkin laitosten käyttöpäiväkirjaominaisuus helpotti kirjausprosessien aloittamista. AHJOa käytetään Mäntsälän Sähköllä suoraan kenttätyön tukena mobiililaitteilla. Vuoden 2016 aikana on Masinotek toteuttanut AHJOn käyttöpäiväkirjoihin laitoskohtaiset sähköiset tarkastuslomakkeet, joilla kerätään päivittäin numeerista tietoja kymmenistä kunnossapitokohteista. Näihin syöttötietoihin voidaan AHJOn uusimassa versiossa kytkeä myös laskentaa.

Mäntsälän Sähkön energialaskentataulukko AHJO-kunnossapitojärjestelmässä.

Mäntsälän Sähköllä laskentaa tehdään AHJOssa mm. laitosten hyötysuhteesta. Energialaitoksen hyötysuhdelaskenta perustuu käytetyn polttoaineen ja siitä saadun lämpötehon laskennan suhteeseen. Mäntsälän Sähköllä polttoaineen kulutusta seurataan erilaisten polttoainevarastojen varastoseurannalla. Käytännössä AHJOon kirjataan normaalien laitosten kunnossapitokierrosten yhteydessä esim. pelletti- ja hakesiilojen sekä öljy- ja kaasusäiliöiden varastotilanne. Samalla kierroksella AHJOon merkitään myös kaukolämpöverkostoon pumpatun veden määrä. Näiden avulla AHJO laskee automaattisesti hyötysuhteen, joka näkyy heti kirjauksen jälkeen myös kunnossapitohenkilölle samasta mobiilikäyttöliittymästä. Tällä ja muilla vastaavilla laskentatoiminnoilla saadaan kunnossapitojärjestelmästä enemmän hyötyä.

Kunnossapitohenkilöstö voi päivittäin seurata normaalien rutiinitarkastusten yhteydessä erilaisia toiminnan hyvyydestä kertovia tunnuslukuja ja siten päästä itsekin suoraan vaikuttamaan laitosten käytettävyyteen ja tehokkuuteen. Samalla AHJOn tekemä automaattinen ja reaaliaikainen laskenta esim. hyötysuhteesta on käytettävissä laitoksen kuukausi- ja vuosiraportointitarkoituksiin niin viranomaisille kuin myös sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lue lisää aiheesta: kunnossapito kunnossapitojärjestelmä käyttöpäiväkirja energialaitos ennakkohuolto lämpölaitos ahjo