Masinotek

Mäntsälän Vedelle Masinotekin AHJO-kunnossapitojärjestelmä

Laitoskuva Nivos Veden paineenkorotuspumpuista. Mäntsälän kunta on kasvanut viime vuosina nopeasti. Kunta on ollut myös edelläkävijänä teknisen puolen yhtiöidensä uudelleenjärjestelyissä. Vuoden 2017 alussa Mäntsälän kunnan energia- ja vesilaitostoiminnat yhtiöitettiin Nivos-konsernin alle. Nivos Vesi Oy tuottaa vesihuoltopalveluita Mäntsälän kunnan asemakaava-alueelle sekä lähialueiden kiinteistöille. Se vastaa myös Pornaisten ja Pukkilan kuntien vesihuollosta isäntäkuntamallilla. Uusi Nivos Vesi Oy hankki tammikuussa 2017 Masinotekin AHJO-kunnosapitojärjestelmän.

Hanke on jatkoa Mäntsälän kunnan energialaitoksen aikaisemmin tekemään kunnossapitojärjestelmän hankintaan. Tuolloin entinen Mäntsälän Sähkö Oy, joka nykyään kantaa nimeä Nivos Energia Oy, hankki Masinotekilta samanlaisen AHJO-järjestelmän. Järjestelmää on käytetty aktiivisesti useiden lämpölaitosten sekä lämmön talteenottolaitosten kunnossapidon seurannassa. Hyvien kokemusten pohjalta myös kunnan vesilaitosyhtiö päätyi hankkimaan AHJO:n.

Nivos Vesi Oy:n keskeisimpinä tavoitteina järjestelmän käytölle ovat laitteiden teknisten tietojen hallinta laitekorttitoiminnolla, laitosten ja laitteiden ennakkohuoltojen hallinta sekä erilaisten kirjausten mahdollistaminen sähköisiin käyttöpäiväkirjoihin. Hankkeen alussa pidetyssä aloituspalaverissa sovittiinkin aikataulusta, jonka puitteissa järjestelmän käyttö voidaan aloittaa jo maaliskuussa 2017. Alkuvaiheessa räätälöidään kullekin laitokselle omat tarkastuskierroslomakkeet. Tämän tehdään AHJOn räätälöitävän lomaketoiminnallisuuden avulla. Näiden kautta aikaisemmat paperiprosessit voidaan tarkastuskierrosten ja huoltotoimenpiteiden kirjausten osalta digitalisoida kohtuullisen vaivattomasti. Jatkossa kirjaukset voidaan tehdä mobiililaitteilla suoraan kentällä.

AHJO-toimituskokonaisuuteen kuuluvat prosessi- ja laitekorttijärjestelmä, ennakkohuoltotoiminnot, teknisten liitteiden ja valokuvien liittämisominaisuudet sekä laitosten käyttöpäiväkirja- ja tarkastuslomaketoiminnot. Masinotek vastaa myös järjestelmän ylläpidosta ja etätuesta niin, että Nivos Vesi Oy:n henkilökunta tarvitsee käyttöön vain mobiiliselaimet.

Lue lisää aiheesta: kunnossapitojärjestelmä mobiili-raportointi käyttöpäiväkirja ennakkohuolto energialaitos vesilaitos