Masinotek

Masinotek mukaan laajaan TEKES-hankkeeseen

Tiedonsiirtoa AHJO- ja EMMI-järjestelmien välillä. Suomalaisen prosessiteollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tehokkaaseen suunnitteluun ja toimijoiden verkottumiseen. Tämä edellyttää kehittyneitä tiedonsiirtoratkaisuja. Masinotek on mukana TEKES-rahoitteisessa Engineering Rulez -hankeessa, jossa yhtiö kehittää kunnossapitojärjestelmän ja automaatiojärjestelmien tiedonsiirtoratkaisuja. Hankkeen muut toimijat ovat: Fortum, Pöyry, Outotec, VTT ja alan standardeista vastaava PSK Standardisointi.

Hankkeessa käydään läpi muunmuassa aiempien laitossuunnitteluhankkeiden aineistoja ja hiotaan niistä koneoppimisen lähtömateriaalia. Lisäksi kehitetään ohjelmistoa, jonka avulla simulointia pystytään hyödyntämään suunnitelmien automaattisessa verifioinnissa.

Projekti etenee kolmessa vaiheessa, joista vuonna 2017 tehtävä osuus on työmäärällisesti merkittävin. Ensimmäisiä tuloksia määrittelyjen muodossa on odotettavissa jo alkuvuonna 2017. Marraskuun 2016 alussa käynnistynyt hanke jatkuu vuoden 2018 elokuulle. Tutkimushankkeen tuloksia pyritään julkaisemaan mahdollisimman laajasti mm. VTT:stä lähtöisin olevalla avoimen lähdekoodin Simantics (www.simantics.org) -alustalla. Alustan semanttiseen tietomallinnukseen pohjautuva lähestyminen mahdollistaa tehokkaasti teollisten suunnittelu-, simulointi- ja automaatiojärjestelmien integraation sekä suunnitteluautomaation. Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda teollisen suunnittelu- ja operointitoiminnan alustatalousmalli, jossa yhteisen kauppapaikan kautta eri toimijat vaihtavat integraatioon ja suunnitteluautomaatioon liittyviä komponentteja.

Hankkeessa hyödynnetään teollisessa internetissä merkittävään asemaan nousemassa olevaa OPC UA -standardia, joka mahdollistaa tietoturvallisen tavan integroida erilaisia tieto- ja automaatiojärjestelmiä semanttisella tasolla. Projektin aikana tehdään yhteistyötä standardia kehittävän OPC Foundationin kanssa.

Masinotekin vastuulla hankkeessa on jatkokehittää kunnossapitojärjestelmän integrointia etämittausjärjestelmiin, joiden kautta kunnossapitohenkilöstö saa tietoa prosessin tai yksittäisen kunnossapitokohteen tilasta suoraan kenttälaitteisiin. Tavoitteena on myös parantaa kunnossapitotietojen automaattista siirrettävyyttä asiakkaiden muiden tietojärjestelmien kanssa. Hankkeella on merkittäviä hyötyjä myös Masinotekin kansainvälisen liiketoiminnan tulevaisuuden rakentamisessa.

Lue lisää aiheesta: ahjo kunnossapito käyttöpäiväkirja kunnossapitojärjestelmä ennakkohuolto