Masinotek

Masinotek yhteistyöhön Vanajavesikeskuksen ja Keskon kanssa

Vanajavesikeskuksen Masmonitor näyttökuva yhteistyötahoista. Vanajavesikeskus on Hämeen alueella toimiva yhdentoista kaupungin ja kunnan omistama säätiö. Masinotek on toimittanut Vanajavesikeskukselle uuden Masmonitor-seurantajärjestelmän, jonka kautta voidaan ohjata vesistöjen automaattimittauspisteistä ajantasaista seurantatietoa jopa suoraan kuluttajien saataville.

Masinotek Oy on kehittänyt uuden automaattisen tiedon seuranta- ja julkaisujärjestelmän, joka on internetin kautta jatkuvasti yhteydessä vesistön mittauspisteiden eri mittauslaitteisiin. Kyseessä on uudenlainen ympäristöviestinnän muoto. Masionotekin kehittämä internet-pohjainen EMMI-seurantapalvelu kerää kentällä olevien mittareiden tiedon. EMMIstä tieto johdetaan esityksiä kokoavaan ja hallinnoivaan Masinotekin uuteen Masmonitor-palveluun. Masmonitor-palvelun kautta etäohjataan monitoreihin kiinnitettyjä pienoistietokoneita Masboxeja, joihin on koodattu oma käyttöjärjestelmä ja selain erikoisasetuksineen. Dataa kerätään näin tutkijoiden käyttöön ja samalla levitetään suurelle yleisölle tietoa reaaliajassa. Järjestelmä pystyy välittämään vesistöistä ja maaperästä mitä tahansa mitattavaa tietoa.

Ympäristötietoa suoraan asiakkaille Masmonitor reaaliaikainen näyttökuva lähivesien kirkkaudesta. Vanajavesikeskus avasi kesäkuussa ajantasaisia Vanajaveden lämpötila- ja sameustietoja välittäviä tietopisteitä neljään kauppaan Hämeenlinnan seudulla. Hämeenlinnan K-Maatalouden, Turengin K-Supermarketin, Linnatuulen sekä Lammin K-Marketin asiakkaiden nähtävillä on nyt jatkuvasti päivittyvää ympäristötietoa. Mittaustulokset välittyvät jokaista kauppaa lähinnä olevasta mittauspisteestä Vanajavedellä. Tiedot ovat saatavilla myös Vanajavesikeskuksen nettisivujen kautta, mutta Masinotekin kehittämä ja toteuttama lähestymistapa tuo tiedot maanviljelijöiden ja muiden asiakkaiden ulottuville tiivistetyssä ja helposti aukeavassa muodossa.

Masmonitor reaaliaikainen näyttökuva ilman ja veden lämpötiloista. Vuoden kestävässä Maj ja Tor Nesslingin säätiön tukemassa Vesientilatietoa kauppojen monitoreihin -hankkeessa, jonka käytännön toteutuksesta vastaa Masinotek Oy, ovat yhteistyössä Vanajavesikeskus, Hämeenlinnan seudun K-kauppiaat ja Kesko. Hankkeessa etsitään erilaista ratkaisua ympäristötiedon välittämiseen suurelle yleisölle. Tällä lähestymistavalla luodut ratkaisut ovat myös myöhemmin sovellettavissa mittaustulosten esittämiseen sekä kaupoissa, julkisissa tiloissa että verkkopalveluissa.

Lue lisää aiheesta: masmonitor emmi masbox ympäristöseuranta etäseuranta vesiensuojelu jatkuvatoiminen mittausasema sameusmittaus ympäristömonitorointi