Masinotekin MasLab-palvelu vesiensuojeluyhdistysten LIMS-järjestelmiin

Laboratorio pöytä. Masinotek on saanut merkittävän MasLab-palvelun yhteistilauksen vesiensuojeluyhdistyksiltä. Vesiensuojeluyhdistykset toimivat Suomessa lähinnä kuntien, vesilaitosten ja isompien teollisuuslaitosten vesi- ja ympäristöalan konsultointi- ja tutkimuskonsultteina. Merkittävä osa toimintaa on jatkuvasti tehtävät maastonäytteenotot ja näiden laboratorioanalyysipalvelut. Masinotek toimittaa kolmelle suurimmalle vesiensuojeluyhdistykselle omiin taustajärjestelmiinsä kytkeytyvän MasLab-palvelun. Tätä kautta vesiensuojeluyhdistysten asiakkaat pääsevät tarkastelemaan laboratorion analyysituloksia reaaliajassa internet-käyttöliittymien kautta omalta käyttäjätililtään.

Masinotekille MasLab-palvelu on jatkoa jo aikaisemmin tehtyihin vastaavanlaisiin järjestelmiin. MasLab-palvelu toteutetaan kolmena erillisenä palveluna siten, että jokaisen vesiensuojeluyhdistyksen LIMS-järjestelmä (Laboratory Information Management System) kytketään erityisellä Masinotekin toteuttamalla Intergraatiomoduulilla (IM) MasLabiin. Tieto vahvistetuista ja jopa puolivalmiista uimaranta näytteenottopaikka-analyysi tuloksista välittyy IM:stä MasLab-palveluun, josta vesiensuojeluyhdistyksen asiakkaat pääsevät seuraamaan tuloksia ja niiden valmiusastetta. Erityisen tärkeää palvelussa on juuri se, että tulokset päästään näkemään analyysiryhmittäin mahdollisimman pian heti niiden valmistuttua. Näin esimerkiksi uimarantojen, puhtaan veden käyttötarkkailunäytteiden ja uimahallien näytetulokset saadaan aikaisempaa paljon nopeammin jaettua asiakkaille ja siten riittävän aikaisin estettyä vaaratilanteiden syntyminen vedenjakelussa.

Kaksi Kanadanhanhea kävelee rannalla. Aikataulullisesti tavoitteena on aloittaa tulosten jakaminen MasLabin kautta alkusyksyllä 2014. Ensimmäiset MasLab-palvelun kytkennät tehdään Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry:n, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n ja Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry:n V2L-LIMS -tietojärjestelmiin. Käytännössä MasLabin kautta pääsevät siis laboratorioiden asiakkaat näkemään uusimmat analyysituloksensa sekä myös historiatiedot havaintokohteittain. Hankkeen yhteydessä Masinotek toimittaa vesiensuojeluyhdistyksille myös MasPortal-taustajärjestelmäänsä perustuvat yhtiökohtaiset Internet-Portaalit. Näiden kautta vesiensuojeluyhdistykset voivat hallita MasLabin käyttöoikeuksia, jakaa yleistietoa laboratorioasiakkailleen ja kytkeä asiakkaidensa käyttöön erilaisia lisäpalveluita. Lisäpalveluita, jotka loppuasiakkaita saatavat kiinnostaa ovat mm. havaintokohteisiin liitetyt karttapalvelut, kytkennät viranomaisraportointiin (Valviran ja SYKE:n tietojärjestelmäkytkennät) sekä tietoanalyysipalvelut, joilla analyysidataa voi tutkia erilaisilla tilastollisilla ja graafisilla OnLine-työkaluilla.

Kaksi tutkijaa ottaa vesinäytteitä veneestä käsin. Masinotekille MasLab muodostaa luonnollisen jatkeen jo aikaisemmin toteutettuihin järjestelmiin ja palveluihin, joita yhtiö toteuttaa vesilaitoksille, energialaitoksille ja teollisuuteen. Lisäksi sama palvelu mahdollistaa myös yrityksen vientitoiminnan kehittämisen, sillä käytännössä LIMS-järjestelmät kautta maailman ovat samantyyppisiä ja vesien seurantatoiminta ja viranomaisraportointi etenkin EU:n sisällä ovat hyvin pitkälle yhtenäistä eri maiden välillä.

Lue lisää aiheesta: lims laboratoriojärjestelmä vesiensuojelu vesilaitos pivet povet jatkuvatoiminen mittausasema