Masinotek

Masinotekin Vehu -kunnossapitojärjestelmä Ähtärin Energia ja Vesi Oy:lle

Ähtärin Energia. Ähtärin Energia ja Vesi Oy on eteläpohjalaisen eläinpuistostaan tunnetun Ähtärin kaupungin omistama yhtiö. Yhtiö vastaa kaupungin alueella kaukolämmön tuotannosta ja jakelusta mutta myös kaupungin vesihuollosta. Yhtiö tuottaa kahdella leijukerroskattilallaan kaukolämpöä pääpolttoaineenaan paikallinen metsähake. Keskitalvella lämpöä tuotetaan tarvittaessa myös öljykattiloilla. Kattilalaitosten kunnossapidon seurantaan on Masinotek toimittanut alkuvuoden 2013 aikana Ähtärin Energia ja Vesi Oy:lle VEHU-kunnossapitojärjestelmän.

VEHUun on tuotu kaikkien prosessien sekä laitteiden päätiedot. Järjestelmään tehdään kirjaukset huoltotoimenpiteistä ja se ilmoittaa automaattisesti tietyin väliajoin tarvittavista säännöllisesti tehtävistä ennakkohuolloista. Ähtärin Energia ja Vesi käyttää kirjauksissa VEHUn uutena ominaisuutena kesällä 2012 lanseerattua käyttöpäiväkirjaa. Käyttöpäiväkirja mahdollistaa kunnossapitokirjausten kohdistamisen jokaiselle huoltokohteelle erikseen mutta antaa mahdollisuuden tarkastella kirjauksia myös laitososatasolla. Käyttöpäiväkirjaan voidaan kirjata myös prosessiolosuhteiden ja esim. automaatiojärjestelmän asetusmuutokset sekä seurata ennakkohuoltotehtävien toteutumista samoista näkymistä.

Samalla tapaa kuin monissa muissakin Suomen kunnissa, hoitaa Ähtärin Energia ja Vesi saman yhtiön kautta sekä kaukolämmön että myös veden tuotantoa ja jakelua. Masinotekin VEHU-toimituksen yhtenä keskeisimpänä ajatuksena onkin ollut saman kunnossapitojärjestelmän käyttö molemmissa toiminnoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa tavoitteena on, että VEHUn käyttö laajennetaan koskemaan myös vesihuoltolaitoksen toimintaa. Näin voidaan samasta järjestelmästä saada yhtiölle laajempaa hyötyä ja mahdollistaa vain yhden järjestelmän käyttö molempien prosessien kunnossapidossa. Koska laitokset käyttävät huolto- ja operointitoiminnassa osin samaa henkilöstöä, helpottaa yhden järjestelmän käyttö myös eri liiketoimintaprosessien välistä kommunikointia ja tiedonvaihtoa.

Lue lisää aiheesta: kunnossapitojärjestelmä vehu vesihuoltolaitos lämpölaitos kaukolämpö energialaitos ennakkohuolto