Masinotek

Nivos Veden jätevedenpuhdistamolle AHJO-kunnossapitojärjestelmä

Ilmakuva Nivosveden jätevesipuhdistamosta. Kuvaan upotettu mobiilinäyttökuva AHJO-järjestelmästä. Nivos Vesi Oy vastaa Mäntsälän kunnan ja Pornaisten vesihuollosta. Yhtiö hankki kesällä 2019 Masinotekin AHJO-kunnossapitojärjestelmän jätevesilaitokselleen. Hanke on osa jo vuosia jatkunutta yhteistyötä, jonka puitteissa Mäntsälän kunnan useiden laitosten kunnossapitoa seurataan Masinotekin kehittämän ja ylläpitämän AHJO-järjestelmän avulla.

Masinotek on kehittänyt AHJO-kunnossapitojärjestelmään eri laitostyyppeihin soveltuvia prosesseja sekä kunnossapidon tyyppikirjastoja. Nämä mahdollistavat järjestelmän nopean käyttöönoton ja sovittamisen niin puhdasvesilaitosten, jätevesilaitosten kuin myös energia- ja kaukolämpölaitosten prosesseihin.

Käyttöpäiväkirjat tehostamaan kunnossapitoa

Nivos Vedelle oli tärkeää saada käyttöön järjestelmä, joka tukee päivittäisiä tarkastusprosesseja. AHJOssa tätä tukee ns. liikennevalotoiminto, joka pohjautuu sähköisiin käyttöpäiväkirjoihin. Kenttätöissä tarkastus- ja huoltokierrokset käydään läpi järjestelmän automaattisen aikataulutuksen ohjaamana. Laitteiden tarkastuskierrosten ja huoltojen ajastusta voidaan säätää laitekohtaisesti aikaisempaan huoltohistoriaan pohjautuen. Käyttöliittymän yläpalkissa näytetään koko ajan liikennevalonäkymillä eri tarkastus- ja huoltokierrosten tilannetta. Toiminto on nopea käyttöönottaa ja sitä on helppo käyttää.

Novos Veden jätevesipuhdistamon lmastusallas. AHJOa voidaan käyttää sekä valvomon pöytätietokoneilla että kentällä mobiililaitteilla. Koska AHJOon on tallennettu myös sähköiset konekortit, tekniset liitetiedostot sekä kuvamateriaali, voidaan kunnossapidettävän kohteeen tarvittavat lisätiedot löytää nopeasti suoraan mobiililaitteen käyttöliittymästä.

AHJOn päiväkirjatoiminnolla seurataan usein myös prosessiin ja laitteiden asetuksiin tehtäviä muutoksia. Nämä liittyvät monesti juuri kunnossapitotoimintaan ja yleiseen laitoksen suorituskyvyn seurantaan. AHJOon voidaan tuoda automaattisesti erilaisia mittaustietoja prosesseista, antureilta ja IoT-laitteilta sekä tehdä tästä kunnossapitoa tukevaa laskentaa joko suoraan AHJOssa tai siihen liitettävässä ympäristömonitoroinnin EMMI-järjestelmässä.

Lue lisää aiheesta: ahjo kunnossapitojärjestelmä vesilaitos jätevesi käyttöpäiväkirja iot ennakkohuolto