Masinotek

Orimattilan Lämpö Oy:lle Masinotekin mobiilikäyttöinen kunnossapitojärjestelmä

Orimattilan Lämpö Oy julkisivu. Lahden talousalueella sijaitseva Orimattilan kaupunki omistaa Orimattilan Lämpö Oy:n, joka tuottaa pääosin biopolttoaineisiin pohjautuen kaukolämpöä sekä vastaa sen jakelusta alueen teollisuuteen ja kotitalouksille. Yhtiö on tehnyt viime vuosina mittavia investointeja kattilalaitosten ja jakeluverkon uudistuksiin. Laajan vertailun tuloksena tehty päätös Masinotekin AHJO-kunnossapitojärjestelmän hankkimisesta auttaa yhtiötä jatkossa parantamaan kunnossapidon tehokkuutta ja mahdollistaa nykymääräysten mukaisen toiminnan laatuseurannan niin turvallisuuden kuin toiminnan jatkuvan parantamisen osalta.

Tablettikuva AHJO-kunnossapitojärjestelmästä. Keskeinen asia kunnossapitojärjestelmää hankittaessa oli vaatimus järjestelmän helppokäyttöisyydestä ja soveltuvuudesta sekä verkoston että laitosten kunnossapitotoimintaan. Keskeistä vaatimuksissa oli myös mahdollistaa tietojen kirjaaminen suoraan kentällä työkohteen vieressä. Koska helppokäyttöisyyttä on vaikea todentaa käytännössä muuta kuin kokeilemalla, tarjosi Masinotek Orimattilan Lämpö Oy:lle mahdollisuuden aloittaa AHJO-kunnossapitojärjestelmän käyttö riittävän pitkällä kokeilujaksolla.

Kokeilujakson alussa pidettiin parin päivän mittainen yhteinen kehityspalaveri, jona aikana järjestelmä saatiin sovitettua Orimattilan Lämpö Oy:n käyttöön niin, että mukana oli jo kaikki laitosten perustiedot, kirjauslomakkeet, tärkeimpien työtehtävien ajastukset sekä muutamat tarkastuslomakkeet. Huoltohenkilöstölle annettiin lyhyt koulutus ja järjestelmään tehtiin ensimmäisiä kirjauksia jo samalla viikolla.

Kokeilujakson aikana tehtiin järjestelmään muutamia lisäsovituksia, joilla esim. säännöllisten tarkastuskierrosten ja ennakkohuoltokohteiden tietoja räätälöitiin laitoskohtaisiksi. Masinotekin kunnossapitojärjestelmäkokonaisuus todettiin hyvin soveltuvaksi Orimattilan Lämmön tarpeisiin ja järjestelmä voitiin siirtää ilman merkittäviä käyttökatkoja tuotantoon syyskuun 2016 aikana.

Masinotek vastaa järjestelmän ylläpidosta ja käyttötuesta ja tavoitteena on laajentaa jatkossa AHJOn käyttöä vaiheittain vielä käyttöönottamattomien toimintojen osalta ja sitä kautta lisätä kunnossapitotoiminnan tehokkuutta ja laatua.

Lue lisää aiheesta: kunnossapitojärjestelmä ennakkohuolto kaukolämpö jatkuvatoiminen mittausasema energialaitos verkkotietojärjestelmä lämpölaitos