MasinotekMasinotek kunta-infra ikoni. Koulun pihalla mittauskaivo huollossa. Tampere Koskipuisto ja Tammerkoski.

Masinotekin tuotteet ja palvelut kiinteistöille sekä kaupunki- ja kuntainfralle

Teknisen toimen päävastuualueina ovat kiinteistöt, teiden ja katujen kunnossapito, katuvalojärjestelmät, uimarantojen ja satamien valvonta, leikkikentät ja puistoalueet, hulevesijärjestelmät ja joskus myös jätehuollon ja läjitysalueiden toiminnan järjestäminen. Toimintaa säätelevät eri toimialojen tarkka lainsäädäntö ja viranomaismääräykset. Masinotekin tietojärjestelmäkokonaisuus kattaa kaikki nämä teknisen toimen osa-alueet.

Masinotekin kehittämää kunnossapitojärjestelmää ja siihen kytkettyä karttapalvelua käytetään kaupunkien ja kuntien kaikkien yleisten alueiden kunnossapidon seurannassa, ennakkohuoltojen aikataulutuksessa sekä muun muassa leikkikenttien turvallisuustarkastuksissa. Myös erilaisten etämittausten ja etävalvonnan yhdistäminen voidaan ottaa osaksi teknisen toimen jokapäiväistä tilanneseurantaa ja toiminnan raportointia. Masinotek vastaa toimitusten ja asennusten lisäksi järjestelmien ylläpidosta ja käyttötuesta.

Lue lisää


ASIAKASREFERENSSEJÄ