Pohjaveden pinnanmittausjärjestelmä Hyvinkään Vedelle

Keller-GSM2 sijoitustapa havaintokaivoon. Hyvinkään kaupungin omistama vesilaitos Hyvinkään Vesi on tilannut Masinotekiltä pohjaveden havaintojärjestelmän. Järjestelmällä voidaan ensi vaiheessa automatisoida tietyistä maastopisteistä pohjaveden havaintokaivojen pinnanmittaukset. Masinotek toimittaa järjestelmän kokonaistoimituksena mukaan lukien antureiden valinnat, toimitukset, asetustoiminnot, asennukset ja koestukset maastossa sekä kytkennät web-pohjaiseen seurantajärjestelmään.

Hanketta on toteutettu tammikuun 2012 aikana ja tällä hetkellä tiedon keräys toimii jo automaattisesti. Osana hanketta Masinotek myös selvitti valittuihin maastopisteisiin soveltuvat erilaiset datalogger-vaihtoehdot sekä vaihtoehtoiset tiedonsiirtoteknologiat. Vaihtoehtoina tarkasteltiin sekä LAN-, WLAN- ja ZigBee-yhteyksien käyttömahdollisuudet mutta lopulta tekniikaksi valittiin GPRS-tekniikkaan perustuva tiedonvälitys.

Keller-GSM2 laite. Kuvakollaasi. Antureina käytetään sveitsiläisiä Kellerin tarkkuuspaineantureita ja tiedon toimitus palvelimelle toteutetaan suoraan havaintoputken yläpäähän sijoitettavalla Keller GSM2 -tuotenimellä kulkevalla tiedonkeräys- ja välityspaketilla. Toimitettu anturipaketti sisältää kaksi paineanturia niin, että samaan aikaan voidaan laskea paine-ero vedessä olevan hyrdostaattisen paineen että kaivon yläpään barometrisen ilmanpaineen välillä.

Pinnankorkeus määritellään suhteessa merenpinnan korkeuteen ja mittaustiedot lähetetään palvelimelle normaaliolosuhteissa kaksi kertaa vuorokaudessa. Kuivana aikana voidaan mittaustiheyttä nostaa tarvittaessa suoraan etäohjaamalla antureita. Antureihin kytketty GSM2-lähetyspaketti lähettää sekä mittaustiedot (paine ja lämpötila) että tarvittaessa hälytystiedot sekä SMS-viestinä että sähköpostina. Samalla tapaa voidaan etäohjaukseen käyttää molempia tiedonvälitysmenetelmiä.

Alkuvaiheessa tiedot kerätään PC-pohjaiseen DataManager-ohjelmistoon mutta helmi-maaliskuun aikana Masinotek toteuttaa järjestelmään myös rajapinnan, jolla tiedot voidaan tuoda suoraan Hyvinkään Veden jo aikaisemmin Masinotekiltä hankkiman VEHU-kunnossapitojärjestelmän osaksi. Tätä varten Masinotek toteuttaa VEHU-kunnossapitojärjestelmään kytkeytyvän erillisen ympäristöseurantamodulin. Tämän kautta voi pohjaveden pinnankorkeustietoja seurata kaikki tarvittavat henkilöt suoraan ympäristöseurantamodulin web-käyttöliitymästä.

Hyvinkään Vedelle toteutettava hanke mahdollistaa jatkossa myös muiden antureiden kytkemisen samaan järjestelmään ja myös manuaalisesti tehtävien seurantatutkimusten tulosten näyttämisen samassa seurantamodulissa.

Lue lisää aiheesta: pohjavesi pinnankorkeus vehu dataloggeri etäseuranta keller gsm2 paineanturi