Masinotek

Porvoon Energia hankki AHJO-kunnossapitojärjestelmän

Porvoon Energian savupiiput. Porvoon Energia on merkittävä alueellinen lämmön ja sähkön tuottaja sekä jakelija. Lähes kaikki sen tuottama kaukolämpö on nykyään 100% uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa. Porvoon Energialla on useita voimalaitoksia sekä verkostoja Porvoon ja Loviisan alueilla. Yhtiö on hankkinut käyttöönsä täyden palvelun AHJO-kunnossapitojärjestelmän Masinotek Oy:ltä.

Hankinnan keskeisenä kriteerinä oli saada Porvoon Energialle laaja ja kattava kunnossapidon järjestelmä, joka tukee myös kattilalaitosten operatiivista toimintaa. Yhtiöllä on erittäin monipuolinen energian tuotantokonsepti. Kaukolämpöä ja sähköä tuotetaan Porvoon Energialla niin bioenergiasta kuin maakaasustakin. Huippuvoimalaitoksista osa käyttää polttoaineenaan öljyä ja yhtiöllä on lisäksi sähköntuotannossa sekä vesi- että tuulivoimaloita.

Porvoon Energian logo. AHJO-kunnossapitojärjestelmän hankintavaiheessa painotettiin järjestelmän soveltuvuutta hyvin monenlaisiin käyttötilanteisiin. Samaan järjestelmään tuli saada sekä pienet että isot laitokset ja toisaalta toimitus ja henkilöstön perehdytys piti pystyä tekemään hyvin lyhyessä ajassa ilman että muu laitoksen toiminta häiriintyy.

Toteutustavaksi sovittiin aloittaminen kokeilukäyttöjaksolla, joka mahdollistaa samaan aikaan sekä järjestelmän lähes välittömän käyttöönoton tilauksen jälkeen että myös jälkeenpäin tehtävän toimintojen räätälöinnit asiakkaan tarpeiden mukaan. Masinotek vastasi kaikkien laitosten ja laitososien perustietojen kirjaamisesta alkuvaiheessa järjestelmään, joka omalta osaltaan nopeutti järjestelmän käyttöönottoa.

Koulutus pystyttiin järjestämään koko henkilöstölle yhden työpäivän aikana niin, että myös vuorotöissä oleva päivystävä henkilöstö pääsi osallistumaan koulutukseen ilman häiriöitä tuotantoprosessille. Koska Porvoon Energialla on vahva kaksikielinen kulttuuri, sovittiin heti alussa, että kirjauksia niin huoltolomakkeille kuin myös käyttöpäiväkirjoihin voitiin tehdä niin ruotsiksi kuin suomeksikin. Suurin osa käytöstä ja kirjauksista on tehty alusta alkaen lähes pelkästään mobiililaitteilla suoraan kentältä.

AHJO vakiintui Porvoon Energian jokapäiväisiin huolto- ja tarkastusrutiineihin erittäin nopeasti. Myöhemmin järjestelmään on lisätty yhteistyössä Pöyry Oyj:n kanssa myös operatiivisen kattilalaitosajon poikkeamaraportoinnin prosessi, jolla voidaan kerryttää tietoja Key Performance Indicator -seurannasta suhteessa tuotannossa tapahtuviin ja poikkeamamuutoksiin.

Lue lisää aiheesta: ahjo kunnossapito lämpölaitos energialaitos kaukolämpö kunnossapitojärjestelmä ennakkohuolto