Masinotek

Oulaisten kaupungin kiinteistöt Masinotekin sähköiseen talokirjajärjestelmään

jokimaisemakuva Masinotek on toimittanut AHJO-kunnossapitojärjestelmään perustuvan sähköisen talokirjajärjestelmän Oulaisten kaupungille. Kaupunki vertaili ennen hankintaa erilaisia markkinoilla olevia vaihtoehtoja ja painotti valintakriteereissään ennen kaikkea järjestelmän helppokäyttöisyyttä ja laajentamismahdollisuutta myös kaupungin infraomaisuuden käyttöön. Lisäksi AHJOn valintaa puolsivat mahdollisuus kytkeä mukaan kaupungin kiinteistöjen energiakulutuksen seuranta sekä olosuhdeseuranta.

Järjestelmään mukaan myös kuntainfran hallinta

Oulaisten kaupunki edustaa tyypillistä keskikokoista suomalaista kuntaa, jonka teknisen toimen vastuulla ovat niin kiinteistöjen ylläpitopalvelut, vesilaitoksen toiminta kuin myös katujen ja muiden ulkoaluekohteiden kunnossapito- ja ylläpitotyöt. Pääsääntöisesti kunnissa joudutaan hankkimaan kaikille eri osa-alueille omat tietojärjestelmät töiden ja omaisuustietojen hallintaan, mutta Masinotekin kehittämää AHJO-järjestelmää voidaan käyttää kaikissa kaupungin tai kunnan teknisen toimen ylläpitotoiminnoissa. Oulaisissa on AHJOon jo otettu käyttöön ylläpitotoimen alueet, joilla voidaan kirjata asiat ja ominaisuustiedot seuraavien kohdekokonaisuuksien osalta:

  • Hallinto- ja laitoskiinteistöt
  • Opetuskiinteistöt
  • Liike- ja teollisuuskiinteistöt
  • Puistot ja yleiset alueet
  • Jätevedenpudistamon osa-alueet

Järjestelmän käyttöönotto aloitettiin Oulaisissa kaupungin kiinteistöistä, mutta jo kevään 2024 aikana AHJOn käyttöä laajennetaan koskemaan myös katu- ja tieverkon sekä vesilaitoksen kunnossapidettäviä kohteita.

Nopea ja vaivaton käyttöönotto

rakennuskuva Oulaisiin toteutetussa hankkeessa Masinotek vastaa sekä kohteiden luomisesta yhdessä kaupungin kanssa sovittuun prosessihierarkiaan sekä alkuvaiheen ennakkohuollon työtehtävien ajastuksista ja muista perusasetuksista. Tämä takasi nopean käyttöönoton virallisen kaupan solmimisen jälkeen. Kiinteistöjen ylläpitohenkilöstön käyttäjäkoulutukset suoritettiin etäpalaverissa ja ensimmäiset kirjaukset ylläpitotöistä tehtiin jo koulutuksen yhteydessä. Tavoitteena on, että kaikki kirjaukset pystyttäisiin tekemään heti alusta alkaen pääsääntöisesti aina suoraan mobiililaitteilla ylläpitokohteiden ääreltä.

Mukaan myös kiinteistöjen energiankulutuksen sekä olosuhdeseurannan toiminnallisuudet

Masinotek toimittaa AHJO-järjestelmän yhteydessä Oulaisiin myös EMMI-järjestelmän, jolla voidaan automatisoida erilaisia dataseurannan toimintoja. Tavoitteena on, että EMMIn avulla voitaisiin kytkeä seurantaan yhden yhteisen järjestelmän kautta sekä erilaisten kulutusmittausten mutta myös kiinteistöjen olosuhdeseurannan mittausdata. Tämän mahdollistaa EMMIn jo olemassa olevat rajapintatoiminnallisuudet, joilla järjestelmään saadaan kerättyä esim. kaikkien Oulaisten kaupungin sähkönkulutuksen käyttöpaikkojen energiakultustiedot tuntitasolla. Samalla tavalla EMMIin on kytkettävissä myös kiinteistöjen lämpöenergian kulutuksen seuranta. Olosuhdeseurannan antureita Masinotek on toimittanut useille kunta-asiakkailleen ja näiden kytkeminen EMMIin voidaan toteuttaa sekä LoRaWAN- että GSM-pohjaisten lähettimien avulla. Koska EMMIn ja AHJOn välillä on valmiit rajapinnat, voidaan tarvittaessa eri näkymissä olevien tietojen yhdistämistä tehdä tarpeen mukaan järjestelmien välillä.

Lue lisää aiheesta: ahjo vesilaitos kunnossapito kunnossapitojärjestelmä ennakkohuolto käyttöpäiväkirja rakennettu_ympäristö karttapalvelu työnohjaus kuntainfra hulevesi sähköinen talokirja