Masinotek

Masinotek toteutti Kaarinan vesijohtoverkon seurantajärjestelmän

Mittakaivot valmiina asennukseen Masinotek on toteuttanut Kaarinan kaupungille täyden palvelun kokonaisjärjestelmän vesijohtoverkon reaaliaikaiseen vuotovesiseurantaan. Yhtiömme toimituskokonaisuuteen kuuluivat virtaus- ja painemittauslaitteet, näiden maastoasennukset, etäyhteyden mahdollistavat dataloggerit ja lähettimet sekä mittausdatan seuranta- ja laskentajärjestelmät. Kaikki toimitetut laitteet toimivat maan alla mittakaivoissa ilman verkkovirtakytkentää tai ulkoisia lähetysantenneja.

Masinotekin akkutoiminen virtausmittari vesijohtoverkkoon

Virtausmittarit mittaavat virtausta ja verkostopainetta reaaliajassa

Masinotekin hankkeeseen toimittamat virtausmittarit hyödyntävät mangneettis-induktiivista mittaustapaa ja pystyvät mittaamaan vesijohtoverkon virtausta molempiin suuntiin. Hankkeen aikana yhtiömme on toimittanut virtausmittaukset yhteensä yli kahteenkymmeneen virtausmittauskaivoon. Masinotekin vastuulle on kuulunut niin virtausmittareiden valinnat, hankinnat, asennukset kuin myös kenttäkytkennät. Putkikoot virtausmittauspisteissä vaihtelevat DN110-putkista DN300 putkikokoihin. Virtausmittarit on varustettu pitkäikäisillä akuilla, joilla toiminta-aikaa saadaan useita vuosia ilman paristonvaihtoa. Virtausmittareihin on integroitu myös paineanturit, joilloin samasta mittauspisteestä saadaan sekä virtaama että paine samalla hetkellä.

Masinotek virtausmittari ja painemittari vesijohtoverkon mittakaivossa

Dataloggerit keräävät ja lähettävät datan EMMI-järjestelmään

Virtausmittausten tulokset kerätään jatkuvatoimisesti ModBus -sarjaväylän kautta Masinotekin omiin kaivokohtaisiin dataloggereihin, jotka on varustettu myös GSM-verkon kautta kommunikoivalla sisäisellä modeemilla. Modeemissa voidaan hyödyntää sekä 4G, LTE-M, että myös uusinta NB-IoT -verkkotekniikkaa. Dataloggeriin voidaan tuoda mittaustuloksia myös muilta lisäantureilta perinteisenä milliampeeri-pohjaisena analogisena sisääntulona. Kaarinan hankkeessa tätä hyödynnettiin asentamalla kaivoihin myös pinnankorkeutta mittaavia paineantureita, joiden avulla voidaan seurata kaivoon mahdollisesti joutuvan ylimääräisen sade- tai vuotoveden määrää.

Hankkeessa automatisoitiin dataseuranta myös vanhoista mittakaivoista

Masinotekin toimitusosuuteen kuului myös Kaarinan kaupungin aikaisemmin hankkimien virtausmittausten reaaliaikaisen seurannan toteutus. Kaupungilla oli muutamia vanhempia mittauspisteitä hankittuna eri toimittajilta, joita aikaisemmin oli voitu seurata vain manuaalisella seurannalla eli lukemalla mittarin näyttöä maan alla mittakaivossa. Masinotek teki kaikkiin kaivoihin tarkastukset ja selvitti olemassaolevien virtausmittareiden tekniikan sekä kommunikointimahdollisuudet EMMI-järjestelmään. Vanhat virtausmittarit voidaan yksitellen kytkeä, kukin omalla tavallaan, Masinotekin lähettävään dataloggeriin ja tätä kautta EMMI-seurantaan yhdessä uusien virtausmittauskaivojen kanssa.

EMMI vuotovesiseurannan sovelluksena

EMMI-järjestelmä tallettaa datan ja tekee vuotovesiseurantaa

Merkittävä osa koko hanketta oli Masinotekin kehittämän EMMI-järjestelmän käyttöönotto dataseurantaan. EMMI on internet-pohjainen ympäristömonitoroinnin sovellus, jonka kautta Kaarinan vesilaitoksen henkilökunta pääsee seuraamaan eri mittauspisteiden virtaus- ja painemittausitietoja sekä pöytätietokoneilla että mobiilisti suoraan kentällä. Kaarinan Vesilaitoksen EMMIin luotiin yhteensä 25 virtausmittauspistettä, näiden sijaintikoordinaatit sekä dataseurantatoiminnot. Käyttöliittymistä voidaan osoittaa seurattava piste ja valita lukuisista erilaisista graafikuvaajista halutut näkymät sekä se aikaväli, miltä dataa halutaan katselmoida. Masinotek on touteuttanut EMMIin myös ns. Johdettujen tulosten -ominaisuuden, jolla yhdistetään automaattisesti eri virtausmittauskaivojen tulokset yhteisiin kuvaajiin ja datatauluihin. Tätä kautta voi käyttäjä koska tahansa verrata eri painepiirien virtausmittareiden toimintaa ja paineita keskenään. EMMIin voidaan toteuttaa myös vuotovesiseurannan laskenta-algoritmit, joiden avulla voidaan seurata yöaikaista kulutusta ja havainnoida vuototilantilanteita EMMIn hälytoiminnon avulla.

EMMI verkkotietojärjestelmä

Vuotovesiseuranta visualisoidaan paikkatietojärjestelmän avulla

Masinotek on asentanut Kaarinan käytössä olevaan EMMI-järjestelmään myös kehittämänsä Masmaps-karttapalvelun. Paikkatietojärjestelmässä näkyvät tausta-aineistoina mm. maanmittauslaitoksen maasto- ja ilmavalokuvakartat, mutta myös Kaarinan oman vesijohtoverkon tarkat putki- ja venttiilisijainnit. EMMIn rajapinnan kautta tuleva data sisältää lisäksi mittakaivojen sijainnit ja näiden virtausmittausdata näkyy suoraan karttanäkymässä. Kaarinan vesilaitoksen kanssa määritellyt painepiirialueet näytetään Masmapsin näkymissä omina tasoinaan ja näin voidaan laskea yhteen eri painepiirien sisään- ja ulosmenevän veden määrät ja hyödyntää tulosta yökulutuksen vaihteluiden ja poikkeamien seurannassa.

Lue lisää aiheesta: emmi vesilaitos virtausmittaus vuotovesi pumppaamo vesijohtoverkosto karttapalvelu verkkotietojärjestelmä aluemittausjärjestelmä iot paikkatietojärjeselmä