Ruotsin maatalousyliopisto tilasi Masinotekin EMMI-järjestelmän

Ilmakuva Upsalan maatalousyliopistosta. SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) on Ruotsin merkittävin maatalous- ja ympäristöalan tutkimuslaitos. Se työllistää lähes 3500 tutkijaa ja tohtorikoulutettavaa. SLU:n toimialat ympäristö, vesi, maatalous ja maaperätutkimus ovat Masinotekin tärkeitä liiketoiminta-alueita. SLU on tilannut Masinotekin EMMI-järjestelmän jatkuvatoimisten ympäristömittausasemiensa etäseurantajärjestelmäksi.

SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) mittausasema metsässä. SLU on yksi merkittävimpiä toimijoita Ruotsin ympäristöalalla. SLU vastaa monesta poikkitieteellisestä tutkimusalasta ja siten ylläpitää myös kansallisia tutkimusverkostoja. Se edustaa Ruotsia monissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Uudessa strategiassaan SLU pyrkii yhä läpinäkyvämpään tutkimustiedon jakamiseen alkulähteiltä alkaen. Tämän vuoksi myös olemassaolevaa ympäri Ruotsin sijaitsevaa ympäristön mittausasemaverkostoa ollaan jatkuvasti modernisoimassa.

Laborantti työnsä äärellä SLU laboratoriossa. Mittausasemaverkostossa pyritään yhä reaaliaikaisempaan tiedon keräykseen suoraan maastomittauslaitteilta. Tätä tarvetta varten SLU on tilannut käyttöönsä Masinotekin kehittämän EMMI-ympäristöseurantajärjestelmän. Tavoitteena on kytkeä lähivuosina merkittävä osa SLU:n mittausasemista EMMIn kautta etäseurantaan. Tämä mahdollistaa datan jakamisen laitoksen tutkijoille ja laajalle SLU:n yhteistyöverkostolle reaaliajassa.

Masinotekin toimitusosuuteen kuuluu järjestelmätoimitukset, ylläpitopavelut, mittalaitteiden toimitukset sekä asiantuntija-apu rajapintakytennöissä ja data-analyysissä. Tilaus merkitsee Masinotek Oy:lle merkittävää merkkipaalua ja mahdollisuuksia päästä SLU-kumppanuuden kautta yhteyteen yhä laajempien kansainvälisten tutkimusverkostojen kanssa, jotka mahdollistavat yhtiön tuotteille ja palveluille laajenevaa markkina-aluetta.

Lue lisää aiheesta: emmi etäseuranta pohjavesitarkkailu virtausmittaus jatkuvatoiminen mittausasema