Masinotek

Savonlinnan kaupungin vesilaitokselle Masinotekin AHJO-kunnossapitojärjestelmä

Hinaaja-alus Saimaalla. Savonlinnan Vesi on kasvanut kuntaliitosten myötä. Vastuualue on kasvanut viime vuosina niin maantieteellisesti kuin laitosten lukumääränkin osalta. Muutokset edellyttävät tarkempaa ja ajantasaisempaa tietoa laitosten ja verkoston kunnosta sekä huoltotoiminnan seurannasta. Masinotek Oy on toimittanut Savonlinnan kaupungin vesilaitokselle AHJO-kunnossapitojärjestelmän ja siihen liittyvät ylläpitopalvelut.

Laajentunut Savonlinnan Vesi vastaa alueellaan puhtaan veden hankinnasta ja jakelusta, putkistojen rakentamisesta ja ylläpidosta, jäte- ja sadevesien johtamisesta, viemäriverkon ylläpidosta sekä jätevesien puhdistuksesta. Alueeseen kuuluvat Savonlinnan kaupunkialueiden lisäksi myös Kerimäki, Enonkoski ja Punkaharju. Kuntayhteenliittymän kautta Savonlinnan Veden laitevalikoima ja lukumäärä on kasvanut huomattavasti.

AHJO-kunnossapitohanke aloitettiin Savonlinnan Vedellä kokeilujaksolla. Tämän tarkoituksena oli testata Masinotekin kunnossapitojärjestelmää käytännön toimissa ja myös kouluttaa huoltohenkilöt mahdollisimman nopeaan kirjaamistapaan suoraan kenttätehtävien äärellä. Tähän AHJO tarjoaakin hyvät mahdollisuudet, sillä järjestelmä voidaan ottaa nopeasti käyttöön ja sen käyttöliittymät pystytään sovittamaan helppoon tapaan tehdä kirjaukset heti huoltotyön yhteydessä kenttäolosuhteissa.

Vesijohtoventtiili maassa kaivettuna. Käyttöönotto ja järjestelmän koulutus pystyttiin toteuttamaan ennätysnopeasti. Kokonaisuudessaan koulutukseen käytettiin vain yksi työpäivä, jonka puitteissa eri työvuoroissa työskentelevät henkilöt saivat sekä käyttäjätunnukset että käyttökoulutuksen. Jokainen pystyi heti myös koulutuksen aikana tekemään aitoja kunnossapitomerkintöjä järjestelmään. Järjestelmän käyttötavaksi valittiin tietojen syöttäminen uusilta tablet-laitteilta, jotka kaikki oli varustettu 4G-dataliittymillä.

Masinotek ylläpitämä järjestelmä on välittömästi koulutuksen jälkeen ollut ahkerassa käytössä. Kirjauksia on järjestelmään syötetty viikkotasolla useita kymmeniä ja samalla järjestelmään on kerätty tarkennettua tietoa laitteista niin tekstien, teknisten liitetiedostojen kuin kuvienkin osalta.

Lue lisää aiheesta: ahjo kunnossapitojärjestelmä käyttöpäiväkirja ennakkohuolto vesilaitos