Masinotek

Sipoon Veden kunnossapito Masinotekin AHJO-järjestelmään

Talvinen jokikuva Sipoosta. Sipoon Veden AHJO-kunnossapitojärjestelmän tuotantovaiheen käyttö aloitettiin vuoden 2018 tammikuussa. AHJO hankittiin Masinotekilta valmiina internet-palveluna. Järjestelmän valinta tehtiin vesialan konsulttiyhtiö FCG:n tekemien vertailujen ja kilpailutuksen pohjalta. Masinotekin toimitukseen sisältyi myös AHJOon liitetyn Masinotekin Masmap-karttapalvelun toteutus.

Kunnossapitojärjestelmän perustamisvaiheessa kaikkien vanhojen laitosrakenteiden tiedot tuotiin automaattisesti järjestelmään. Tämä toteutettiin Masinotekin toimesta siten, että kentällä Exceliin kerätyt laitekorttitiedot saatiin ilman käsisyöttöä AHJOn tietokantaan. Samalla toteutettiin myös kaikkien käyttöohje- ja käyttöohjedokumenttien tuonti AHJOon.

AHJO-karttapalvelu verkostokartta kuva. Ennen järjestelmän käyttöönottoa Masinotek toteutti Sipoon Vedelle räätälöidyt ennakkohuoltolomakkeet ja näiden pohjalta aikataulutetut tarkastuskierrokset. Ennakkohuoltoprosessi sidottiin AHJOn liikennevalonäkymään, joka nopeuttaa ja helpottaa kentällä töiden seurantaa ja kunakin päivänä tehtävien tarkastusten aikataulutusta. AHJOon on kytketty rajapinnan kautta myös Masinotekin toteuttama ja ylläpitämä karttapalvelu, johon tuotiin Sipoon Veden verkostokartat puhdasvesiverkoston, jätevesiverkoston että verkoston venttiilien sijaintitietojen osalta. Kartta-aineistona palvelussa käytetään suoraan Maanmittauslaitosten uusimpia kartta-aineistoja, jotka päivittyvät automaattisesti heti, kun kartta-aineistot uusiutuvat. Käyttöönotetut kartta-aineistot käsittävät taustakartat, maastokartat ja ilmavalokuvakartat koko Sipoon Veden vastuualueelta.

AHJO-karttapalvelu kuva. Järjestelmän koulutus tehtiin kahdessa vaiheessa. Järjestelmän koekäyttövaiheessa kirjauksia tekivät lähinnä vesilaitoksen esimiehet, mutta toisen kolutuksen jälkeen lähes kaikki kirjaukset on tehty suoraan huoltohenkilöstön toimesta. Huoltohenkilöt koulutettiin tekemään huoltokirjausmerkinnät suoraan kentällä tablettikokoisilla mobiililaitteilla. AHJO lähettää joka aamu sähköpostiraportin kaikille Sipoon Veden huoltohenkilöille, jolloin jokainen tietää edellisenä päivänä kunnossapitotoiminnassa tehdyt työ ilman että kirjautuu välttämättä AHJO-järjestelmään.

Lue lisää aiheesta: kunnossapitojärjestelmä ahjo mobiili-raportointi käyttöpäiväkirja ennakkohuolto jätevesi karttapalvelu verkkotietojärjestelmä masmaps paikkatietojärjestelmä vesilaitos