Masinotek

Someron Vesi hankki Masinotekilta sähkönkulutuksen seurantapalvelun

Sähkömittari ja etäseuranta, Masinotek Someron Vesihuolto Oy vastaa Someron kaupungin alueella juomaveden tuottamisesta sekä jätevesilaitoksen toiminnasta. Lisäksi yhtiö operoi juoma- ja viemärivesien verkostoja, joiden osalta keskeisimpiä kehityskohteita on vuotovesimäärien vähentäminen. Suomen mittakaavassa puhdasvesiverkon vuotovesiprosentti onkin ollut jo alhainen, mutta jatkossa samaan pyritään myös jätevesien osalta. Tätä varten Masinotek on toimittanut Someron Vesihuollolle sähkönkulutuksen seurannan perustuen EMMI-järjestelmään ja Fingrid Datahub -rajapintakytkentään.

Sähkönkulutus Fingrid Datahubista EMMI-järjestelmään

Masinotek on tehnyt kehittämäänsä EMMI-järjestelmään ensimmäiset sähkönkulutuksen seurannan toteutukset jo vuonna 2020 perustuen tuolloin suoriin rajapintakytkentöihin suomalaisiin sähköverkkoyhtiöihin. Toiminta on ollut haasteellista, sillä rajapintoja on räätälöity kutakin sähköverkkoyhtiötä ja etäluentapalvelua varten. Vuonna 2022 helmikuussa astui voimaan uusi lainsäädäntö, jonka perusteella sähkön vähittäismarkkinoille syntyi keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä. Tätä Datahub-nimistä järjestelmää kehittää ja operoi Suomen valtion omistama Fingrid Oyj.

Viemäriverkosto Someron hankkeessa EMMIin kytkettiin rajapinta Fingridin Datahubista Someron Vesihuollon myöntämillä valtuutuksilla. Masinotekin toteutettama rajapinta pystyy hakemaan kaikkien sähkönkulutuspaikkojen eli tässä tilanteessa jätevesipumppaamoiden kulutustiedot Fingridin Datahubista. Pääosin tietoa on saatavilla tunnin tarkkuudella, mutta EMMIn rajapinta pystyy sovittautumaan automaattisesti myös 15 minuutin välein mitattavaan dataan, sillä vuoden 2023 jälkeen toimitettavat sähkömittarit tulee lainsäädännön mukaan olla aina vähintään 15 minuutin tarkkuudella mittaustuloksia tallentavia mittareita.

EMMI laajenee tarpeen mukaan rajapintakytkennöillä

EMMIssä mittaustulokset tallennetaan järjestelmään luotaviin kulutusmittauspisteisiin, joita voi olla satoja tai tuhansia. Järjestelmän johdettujen tulosten -ominaisuudella voidaan kulutustietoja vertailla eri verkostolinjoissa ja laskea myös kokonaiskustannuksia ja sähkönkulutustietoja eri aikajaksojen osalta. Koska EMMIin voidaan kytkeä myös lähes mitä tahansa muita mittauslähteitä, niin tyypillistä on, että sähkönkulutusta verrataan EMMIssä mukaan kytkettyihin sääasemiin. Näitä voivat olla alueelliset ilmatieteenlaitoksen sääasemat tai Masinotekin toimittamat erillissääasemat, joilla saadaaan tarkasti valuma-aluekohtaiset sademäärät EMMIin. Lisäksi sähkönkulutuksen osalta saadaan EMMIstä tarvittaessa valmiit raportointitiedot mm. ELY-keskuksen edellyttämiin energianseurantaraportointeihin.

Lue lisää aiheesta: emmi vesilaitos vuotovesi jätevesipumppaamo virtausmittaus jätevesi sähkönkulutuksen seuranta Fingrid Datahub sähkönkulutus sähkömittari energiatehokkuus