Takon kartonkitehtaalle raakaveden sameusmittaukset

Tammerkoski ja Metsä Boardin Takon kartonkitehdas. Metsä Boardin Takon kartonkitehtaan läheisyydessä aloitetun Tammerkosken sillan korjaustyöt vaikuttavat paperitehtaan raakaveden laatuun. Masinotek on toimittanut etämittausjärjestelmän ja tätä tukevat palvelut KVVY Tutkimus Oy:lle, joka valvoo veden laatua automaatisella sameusmittausanturilla.

Sameus mitataan automaattisesti tehtaalle otettavasta Tammerkosken raakavedestä amerikkalaisella YSI-moniparametrianturilla. Vedestä mitataan samanaikaisesti sekä sameus, sähkönjohtavuus, lämpötila sekä veden pinnankorkeus. Tulokset kerätään Masinotekin tomittamaan MasLog-25-loggeriin, joka pystyy kommunikoimaan YSI-anturin kanssa SDI-12 sarjaväyläprotokollalla. Loggerissa on GPRS-modeemi, joka lähettää anturin mittaustulokset kerran tunnissa Masinotekin EMMI-ympäristöseurantajärjestelmään. Samalla loggeri lähettää myös omat laatutarkkailuarvonsa eli prosessorin lämpötilan, mittaussyklin pituuden, paristojännitteen ja virta-arvot. Näillä voidaan seurata kokonaissysteemin tilaa jatkuvatoimisesti. Masinotekin loggeri on varustettu pitkäaikaisilla paristoilla, jotka mahdollistavat vuosien käytön ilman paristonvaihtoa.

MasLog-25 loggeri, joka mittaa automaattisesti Takon raakaveden sameutta. EMMI-järjestelmän dataa voidaan seurata suoraan KVVY Tutkimus Oy:n henkilökunnan toimesta internetselaimilla. Lisäksi EMMI-järjestelmään on luotu datan jakomahdollisuus niin, että juuri näitä Takon kartonkitehtaan mittaustuloksia pääsevät seuraamaan myös rakentajan eli YIT:n sekä Takon Metsä Boardin henkilökunta. Dataa loppuasiakasnäkymiin jaetaan Masinotekin kehittämän uuden EMMIn lisämoduulina toimivan EMMI Share -palvelun kautta.

Koska kartonkitehtaan prosessille veden jatkuva laadunseuranta on tärkeää, pitää myös prosessivalvomon tietää, jos raakaveden laatu yhtäkkiä muuttuu. Tätä varten on käyttöön otettu myös EMMIn hälytysjärjestelmä, joka pystyy lähettämään sähköpostiviestinä hälytietoa sekä raja-arvojen ylittymisestä että myös siitä, kun sameusarvo palaa taas normaaliarvoihin. Lisäksi Masinotek on toteuttanut suoraan loggeriin SMS-viestihälyn, joka lähettää SMS-viestinä hälytiedot Takon kartonkitehtaan hälytyskännykkään.

Lue lisää aiheesta: emmi ympäristöseuranta jatkuvatoiminen mittausasema sameusmittaus etävalvonta hälytysjärjestelmä