Masinotek

Tampereen moottoritien päällä toimiva Neste K Linnatuuli hankki Masinotekin liikenneseurantajärjestelmän

Linnatuuli Tervetuloa toivotus Masmonitor-näkymällä. Janakkalan kohdalla, Hämeenlinnan eteläpuolella sijaitseva Linnatuuli on ainutlaatuinen liikenteen seurantapaikka. Moottoritien molemmilla puolilla sijaitsevilla huoltoasemilla sekä tien päällä olevassa isossa ravintola- ja kauppapaikassa vierailee vuosittain kymmeniätuhansia autoilijoita. Masinotek on toimittanut Linnatuuleen reaaliaikaisen liikenneseurantapalvelun, joka hyödyntää Tieliikennelaitoksen Open Data -palvelua.

Hankkeen taustalla on Masintotekin jo aikaisemmin Linnatuuleen ja muutamaan muuhun Keskon liiketoimintayksikköön vuonna 2015 toteuttama vesientilan seurantahanke. Hanke toteutettiin Hämeenlinnan alueella toimivan Vanajavesikeskus-säätiön tilauksesta. Vesien reaaliaikaisella seurantapalvelulla tuotettiin alueen kuluttajille kuvaa lähialueen vesistön mittaustiedoista suoraan Vanajavesikeskuksen automaattisilta seuranta-asemilta. Yksi seurantamonitoriyksikkö oli sijoitettu Linnatuuleen ja tästä innostuneena Linnatuulen kauppiasomistaja ideoi yhdessä Masinotekin kanssa vastaavanlaisen seurannan myös kauppapaikan alla kulkevan liikenteen seurantaan.

Kelikamerakuvat Linnatuulesta Etelään ja Pohjoiseen. Tiesäätila Linnatuulen kohdalla.

Hankkeen tekniikka perustuu Masinotekin kehittämään Masmonitor-konseptiin, jonka ajatuksena on pystyä tuottamaan laajoista datavarastoista kohdennettua tilannekuvaa suunnattuna juuri tietylle yleisölle. Järjestelmän kenttäyksikkönä on paikan päällä mikrokontrolleriin perustuva Masinotekin pienoistietokonekonsepti MasBox, joka sisältää yhtiön oman version Linux-käyttöjärjestelmästä. Yksikköä voidaan etäohjata suoraan Internetin kautta Masmonitor-käyttöliittymällä ja siten tuottaa MasBoxiin liitettyyn monitoriin juuri halutunlaista tietoa ja mittausdataa lähes mistä tahansa seurantakohteesta.

Kuva Masboxista ja Masbox-logosta. Masmonitor-konsepti on jatkoa Masinotekin muille Internet-pohjaisille ohjelmistosovelluksille, joihin kerätään päivittäin valtava määrä mittaus- ja seurantatietoa. Näistä tiedoista voidaan suunnata osa näytettäväksi etämonitoreissa MasBoxien kautta. Yhteen Masmonitor-järjestelmään voidaan kytkeä satoja MasBoxeja, joihin taas voidaan yksilöllisesti etänä ohjata mittaustietoja joko Masinotekin omista seurantakohteista, asiakkaiden omistamista automaattimittauspisteistä tai Open Data -tietolähteistä.

Linnatuuleen toteutettu liikenteen reaaliaikainen seuranta perustuu Liikenneviraston laajaan tieverkoston monitorointipalveluun, jonka dataa virasto jakaa Open Data -lisenssillä käytettäväksi erilaisissa jatkopalveluissa. Liikennevirasto sai juuri 2015 syksyllä uudistettua palvelunsa API-rajapintatoteutuksen, jota Masinotek pystyy nyt tehokkaasti hyödyntämään Masmonitor-palvelussaan.

Linnatuulen kahvilassa Tieliikennetilanne Pohjoiseen Masmonitor-näkymä. Palvelu näyttää Linnatuulen huoltoasemakeskuksen ravintolassa liikennekuvaa sekä Tampereen että Helsingin suuntaan kulkevasta tieliikenteestä juuri Linnatuulen mittausaseman kohdalla. Kahteen TV-monitoriin tuotetaan 5 min välien päivittyvää reaaliaikaista mittaustietoa niin liikenteen nopeudesta, ajoneuvojen määrästä kuin myös tien ja ilman lämpötilasta. Näytöt vaihtuvat monitoreissa 50 s välein ja vaihtuvissa näkymissä pystytään näyttämään myös reaaliaikaista kelikamerakuvaa ympäristön tilasta.

Linnatuuleen asennettu järjestelmä on yksi tämän päivän esimerkkejä uusimman tietoliikenne- ja seurantatekniikan mahdollisuuksista. Toteutus kuvaa hyvin mitä paljon puhuttujen Open Datan ja teollisen Internetin eli IoT:n (Internet of Things) avulla saadaan aikaan kohtuullisen helposti ja nopeasti.

Lue lisää aiheesta: masmonitor emmi masbox ympäristöseuranta etäseuranta vesiensuojelu iot