Tampereen moottoritien päällä toimiva Neste K Linnatuuli hankki Masinotekin liikenneseurantajärjestelmän

Linnatuuli julkisivu. Janakkalan kohdalla, Hämeenlinnan eteläpuolella sijaitseva Linnatuuli on ainutlaatuinen liikenteen seurantapaikka. Moottoritien molemmilla puolilla sijaitsevilla huoltoasemilla sekä tien päällä olevassa isossa ravintola- ja kauppapaikassa vierailee vuosittain kymmeniätuhansia autoilijoita. Masinotek on toimittanut Linnatuuleen reaaliaikaisen liikenneseurantapalvelun, joka hyödyntää Tieliikennelaitoksen Open Data -palvelua.

Linnatuulen kahvilassa kaksi Masmonitor-näyttöä. Hankkeen taustalla on Masintotekin jo aikaisemmin Linnatuuleen ja muutamaan muuhun Keskon liiketoimintayksikköön vuonna 2015 toteuttama vesientilan seurantahanke. Hanke toteutettiin Hämeenlinnan alueella toimivan Vanajavesikeskus-säätiön tilauksesta. Vesien reaaliaikaisella seurantapalvelulla tuotettiin alueen kuluttajille kuvaa lähialueen vesistön mittaustiedoista suoraan Vanajavesikeskuksen automaattisilta seuranta-asemilta. Yksi seurantamonitoriyksikkö oli sijoitettu Linnatuuleen ja tästä innostuneena Linnatuulen kauppiasomistaja ideoi yhdessä Masinotekin kanssa vastaavanlaisen seurannan myös kauppapaikan alla kulkevan liikenteen seurantaan.

Kuva Masboxista ja Masbox-logosta. Hankkeen tekniikka perustuu Masinotekin kehittämään Masmonitor-konseptiin, jonka ajatuksena on pystyä tuottamaan laajoista datavarastoista kohdennettua tilannekuvaa suunnattuna juuri tietylle yleisölle. Järjestelmän kenttäyksikkönä on paikan päällä mikrokontrolleriin perustuva Masinotekin pienoistietokonekonsepti MasBox, joka sisältää yhtiön oman version Linux-käyttöjärjestelmästä. Yksikköä voidaan etäohjata suoraan Internetin kautta Masmonitor-käyttöliittymällä ja siten tuottaa MasBoxiin liitettyyn monitoriin juuri halutunlaista tietoa ja mittausdataa lähes mistä tahansa seurantakohteesta.

Masmonitor-konsepti on jatkoa Masinotekin muille Internet-pohjaisille ohjelmistosovelluksille, joihin kerätään päivittäin valtava määrä mittaus- ja seurantatietoa. Näistä tiedoista voidaan suunnata osa näytettäväksi etämonitoreissa MasBoxien kautta. Yhteen Masmonitor-järjestelmään voidaan kytkeä satoja MasBoxeja, joihin taas voidaan yksilöllisesti etänä ohjata mittaustietoja joko Masinotekin omista seurantakohteista, asiakkaiden omistamista automaattimittauspisteistä tai Open Data -tietolähteistä.

Näyttökuvakollaasi Linnatuulen Masmonitornäkymistä. Linnatuuleen toteutettu liikenteen reaaliaikainen seuranta perustuu Liikenneviraston laajaan tieverkoston monitorointipalveluun, jonka dataa virasto jakaa Open Data -lisenssillä käytettäväksi erilaisissa jatkopalveluissa. Liikennevirasto sai juuri 2015 syksyllä uudistettua palvelunsa API-rajapintatoteutuksen, jota Masinotek pystyy nyt tehokkaasti hyödyntämään Masmonitor-palvelussaan.

Palvelu näyttää Linnatuulen huoltoasemakeskuksen ravintolassa liikennekuvaa sekä Tampereen että Helsingin suuntaan kulkevasta tieliikenteestä juuri Linnatuulen mittausaseman kohdalla. Kahteen TV-monitoriin tuotetaan 5 min välien päivittyvää reaaliaikaista mittaustietoa niin liikenteen nopeudesta, ajoneuvojen määrästä kuin myös tien ja ilman lämpötilasta. Näytöt vaihtuvat monitoreissa 50 s välein ja vaihtuvissa näkymissä pystytään näyttämään myös reaaliaikaista kelikamerakuvaa ympäristön tilasta.

Linnatuuleen asennettu järjestelmä on yksi tämän päivän esimerkkejä uusimman tietoliikenne- ja seurantatekniikan mahdollisuuksista. Toteutus kuvaa hyvin mitä paljon puhuttujen Open Datan ja teollisen Internetin eli IoT:n (Internet of Things) avulla saadaan aikaan kohtuullisen helposti ja nopeasti.

Lue lisää aiheesta: masmonitor emmi masbox ympäristöseuranta etäseuranta vesiensuojelu