Masinotek

Teuvan kunnan teknisen toimen käyttöön Masinotekin kunnossapito- ja karttapalvelujärjestelmät

Lämpölaitoksen Masinotkein AHJO -kunnossapitojärjestelmä biopolttoainetta käyttävälle laitokselle Eteläpohjalainen Teuvan kunta on hankkinut Masinotekin AHJO-kunnossapitojärjestelmän ja Masmaps-karttapalvelun teknisen toimen kaikkien toimialueiden yhteiseksi tietojärjestelmäksi. Järjestelmä kattaa kiinteistöjen, liikuntapaikkojen, vesi- ja lämpölaitoksen kohteiden, leikkikenttien sekä teiden ja kenttäkaluston kunnossapidon kohteet. Järjestelmällä voidaan ajastaa kaikki ennakkohuollot ja se sisältää sekä käyttöpäiväkirja- että tehtävämoduulit. AHJOon talletetut kohteet näytetään karttapalvelussa, jonne on upotettu myös kunnan vesijohtoverkon verkkotiedot.

Teuva edustaa hyvin keskimääräistä suomalaista kuntaa, jonka teknisen toimen alaisuudessa on paljon erilaisia toimialueita. Tyypillisesti kunnat joutuvat hankkimaan monia erilaisia alakohtaisia järjestelmiä töiden seurantaan. Masinotekin AHJO-järjestelmällä voidaan hoitaa kaikki teknisen toimen jatkuvaa hoitoa ja seurantaa vaativien kohteiden kunnosspaitoseurannan tarpeet. Merkittävä osa seurannan vaatimuksista tulee lainsäädännöstä, mutta myös järkevä taloudenpito edellyttää jatkuvaa korjaus- ja huoltotoiminnan kehittämistä ja valvontaa. Kunnat säästävät järjestelmäkustannuksista, jos samat henkilöt voivat käyttää eri aloille kohdistuvissa tehtävissään yhtä yhteistä järjestelmää.

Kunnossapitojärjestelmä, jota voidaan käyttää kännykällä ja tableteilla suoraan maastossa kunnossapitokirjausten tekemiseen

AHJOa voidaan käyttää kaikilla kunnan teknisen toimen aloilla

Masinotekin kehittämää kunnossapitojärjestelmää on alusta alkaen kehitetty monipuolisesti eri aloille. Sen pääsovellusalueet ovat kymmenen viime vuoden aikana olleet vesi- ja energialaitokset, mutta vuodesta 2022 lähtien AHJOa on alettu yhä enemmän käyttää myös laajasti kuntien teknisen toiminnan tukena. Sovellusalueet ja räätälöidyt käyttöpäiväkirjat kattavat tällä hetkellä mm. lakisääteisten tarkastuksen tekemiset kuntien leikkikenttärakenteille, uimarannoille ja jätevesi- sekä hulevesikohteille. Lisäksi AHJO soveltuu myös kuntien kiinteistötoimen käyttöön ja sinne voidaan siis kirjata sekä lainsäädännön edellyttämät tarkastukset palo- ja rikosilmoituskeskuksiin, kun tallettaa myös muiden taloteknisten järjestelmien asetukset, muutostyöt ja vikailmoitukset.

Masinotekin kunnossapitojärjestelmä käytössä kuntainfran kunnossapidossa ja vesijohtokarttojen visualisoinnissa

Masmaps-paikkatietojärjestelmä toimii yhdessä AHJOn kanssa

Nykylainsäädäntö edellyttää kuntia käyttämään paikkatietojärjestelmiä. Näihin tallennetaan kuntien rekisteritiedot, maanalaiset verkostot ja maankäyttö- sekä kaavoitusasiat. Pienempien kuntien haasteena on usein karttapalveluiden liian kalliit kustannukset ja pahimmoillaan tilanne, jossa kunnan käytössä on useita osin päällekkäisiä karttapalveluita. Masinotekin kehittämä Masmaps-karttapalvelu käyttää maanmittauslaitoksen kartta-aineistoja ja siihen voidaan tuoda myös kunnan omat aineistot omina tasoinaan. Masmaps näkyy suoraan AHJOn sisällä ja sitä voidaan käyttää myös maastossa mobiililaitteilla. Maastossa otetut valokuvat tallentuvat kartalle, käyttäjän sijainti näytetään kartalla ja kaikki seurattavat kohteet Teknisen toimen eri alueilta voidaan näyttää kartalla omina tasoinaan. Näin voidaan kerätä vikailmoituksia, päiväkirjamerkintöjä ja ennakkohuollon alaisten laitteiden huoltokirjauksia suoraan klikkailemalla kohteita kartalla oman sijainnin mukaan. Tämä nopeuttaa kirjaamista ja mahdollistaa paremman tilannekuvan seurannan suoraan karttanäkymällä.

Lue lisää aiheesta: iot kiinteistödata kiinteistöhuolto ahjo vesilaitos kunnossapito kunnossapitojärjestelmä ennakkohuolto käyttöpäiväkirja rakennettu_ympäristö karttapalvelu työnohjaus masmaps paikkatietojärjestelmä kuntainfra hulevesi