Masinotek

Turun Seudun Vesi Oy:lle Masinotekin kunnossapitojärjestelmä

Turun Seudun Veden Huittisten vesilaitos. Turun Seudun Vesi Oy (Turku TSV) on lounais-suomalaisten kuntien ja kaupunkien omistama Suomen suurin tukkuvesiyhtiö. Se toimittaa alueen vesilaitoksille puhtaan veden pohjavedenottamoista sekä Kokemäenjoesta puhdistetusta vedestä valmistamalla siitä tekopohjavettä Virttaankankaan harjualueilla. Laitosten kunnossapitojärjestemäksi Turku TSV on valinnut Masinotekin VEHU- ja AHJO-järjestelmät.

Turku TSV:n vastuut laajan alueen ainoana vedentoimittajana edellyttää tarkkaa laitosten seurantaa ja kunnossapitotoimintaa. Virheisiin ei ole varaa ja laitokset tulee tarkastaa ja ennakkohuoltaa säännöllisesti jo ennen varsinaista vikaantumista. Tämä edellyttää järjestelmää, jolla ennakkohuoltojen aikataulutusta voidaan seurata reaaliajassa ja myös etänä useiden eri prosessiosapuolten välillä. Järjestelmän määrittelyvaiheessa painotettiinkin paljon sellaisia toimintoja ja käyttöliittymiä, jotka mahdollisimman selkästi ja havainnollisesti antaisivat kuvan siitä mitä on jo tehty ja mitkä säännöllisesti toistettavat tarkastukset ja huollot on vielä tekemättä.

AHJO-järjestemän käyttöpäiväkirjatoiminto. Masinotekin VEHU ja sen mobiilikäyttöön tarkoitettu AHJO-mobiilisovellus todettiin hyvin soveltuviksi haettuun käyttötarkoitukseen. Erityisesti AHJOn ominaisuutena oleva käyttöpäiväkirjatoiminto mahdollisti sen, että jokaisen tarkastus- ja huoltokierroksen tiedot alettiin saada kerättyä talteen jo järjestelmän koekäyttövaiheessa. AHJOn käyttöpäiväkirjoihin toteutettiin lisäksi eräänlaiset liikennevalonäkymät, jolloin jokainen suorittamatta jäänyt ennakkohuoltotehtävä ilmoittaa itsestään helposti ymmärrettävällä huomiovärillä. Näin sekä kentällä oleva huoltohenkilöstö että huollon esimiehet saavat yhdellä vilkaisulla heti käsityksen siitä miten huoltotoiminta on ajantasalla.

Kunnossapitojärjestelmien keskeisimpiä toimintoja on mahdollistaa jatkuva seuranta siitä mitä merkintöjä huolto-ohjelmiin on tehty. VEHUn ja AHJOn osalta tämä toteutuu helposti sekä laite- että laitostason historianäkymien kautta. Tämän lisäksi esimiesportaalle lähetetään aamuisin sähköpostilla automaattiraportti siitä mitä kirjauksia huolto- ja kunnossapitotöiden yhteydessä on tehty. Raportti pitää henkilöstön niin Turku TSV:n kuin myös huoltotoiminnasta vastaavan Turun Vesiliikelaitoksen osalta ajan tasalla tehtyistä töistä.

Raakaveden tulokanava. Jatkohankkeena kunnossapitojärjestelmän toteutukseen on Masinotek toimittanut Turku TSV:lle AHJOn yhteyteen myös laitteiden seurantaa ja kirjaamista helpottavan MasQR-järjestelmän. Tämä pohjautuu QR-kooditunnisteisiin, jotka kiinnitetään kunnossapidettäviin laitteisiin tai laitososiin. Tunnisteet voidaan lukea mobiilipäätteellä ja avata tätä kautta suoraan laitteen taustatiedot laitekortilta. Vaihtoehtoisesti QR-kooditunnisteeseen kytketään laitteen käyttöpäiväkirja, johon voidaan näin kirjata uusimmat huoltotiedot suoraan kentällä.

Lue lisää aiheesta: ahjo kunnossapitojärjestelmä vesihuoltolaitos käyttöpäiväkirja qr-koodi jatkuvatoiminen ennakkohuolto