Masinotek

Turun Seudun Vesi tilasi Masinotekin verkkotietojärjestelmän

Turun Seudun Veden verkkotietojärjestelmä Masinotek Oy. Masinotek on toimittanut kehittämänsä vesihuoltoverkon verkkotietojärjestelmän Suomen suurimpiin tukkuvesiyhtiöhin kuuluvalle Turun Seudun Vesi Oy:lle. Verkkotietojärjestelmä Masmaps kytkeytyy osaksi Masinotekin jo aikaisemmin TSV:lle toimittamaa kunnossapitojärjestelmä AHJOA. Kokonaisuus auttaa seuraamaan verkon vikatilanteita ja huoltotoimintoja laajalla alueella Lounais-Suomen vesihuoltotoiminnassa.

Verkkotietojärjestelmä osana kunnossapitojärjestelmää

Turun Seudun Veden tilaama kokonaisuus mahdollistaa kunnossapitojärjestelmän huoltohistorian ja huoltokohteiden sekä verkostotietojen seurannan yhden yhteisen käyttöliittymän kautta. Masinotek toimittaa verkkotietojärjestelmän, jonka pääkäyttöliittymiä voidaan käyttää myös mobiililaitteilla. Tämä mahdollistaa sen, että Turun Seudun Veden kunnossapitohenkilöstö voi myös suoraan kentältä tarkastella verkoston ja samalla omaa keskinäistä tarkkaa sijaintiaan mobiililaitteilla.

Taustakartta-aineisto rajapinnan kautta Maanmittauslaitokselta

TSV:n käyttöön on asennettu Masmaps-palvelu, jonka taustakartta-aineistot tulevat suoraan maanmittauslaitokselta. Tässä käytetään hyväksi Masinotekin koodaamia API-rajapintoja, joiden kautta kartalla näkyvät eri tasoina niin ilmavalokuvat, maastokartta, taustakartta, kiinteistörajat sekä kiinteistötunnukset. Näiden lisäksi kartan tasoina näytetään myös Turun Seudun oma vesijohtoverkosto sekä kunnossapitojärjestelmään tallennetut erilaiset huoltokohteet kuten paineenkorotusasemat ja virtausmittauskaivot.

Kunnossapitojärjestelmän huoltokohteet näkyvät kartalla

Turun Seudun Veden kunnossapijärjestelmä sekä verkkotietojärjestelmä

TSV on käyttänyt omassa kunnossapitotoiminnassaaan Masinotekin kehittämää ja ylläpitämää AHJO - kunnossapitojärjestelmää jo vuodesta 2014. Kunnossapitojärjestelmässä on laitosten ja laitteiden laitekortit, vikailmoitusprosessi, toistuvat ennakkohuoltotyöt ja käyttöpäiväkirjamerkinnät. Jatkossa nämä kaikki tiedot saadaan yhdistettyä verkkotietojärjestelmään ja tarvittaessa esimerkiksi myös suoraan kentältä tulevat virtausmittaustiedot voidaan yhdistää kunnossapitojärjestelmän kautta näkymään suoraan kartalla.

Lue lisää aiheesta: vesilaitos kunnossapito virtausmittaus verkkotietojärjestelmä vesihuoltoverkosto karttapalvelu ahjo masmaps paikkatietojärjestelmä ennakkohuolto