Masinotek

Nurmijärven Vedelle Masinotekin aluemittausjärjestelmä

Aluemittausjärjestelmän mittakaivo. Nurmijärven kunta kasvaa nopeasti ja samoin kunnan vesijohtoverkoston pituus. Kunnan vesilaitos on päättänyt hankkia laajan aluemittausjärjestelmän kokonaistoteutuksen Masinotek Oy:ltä. Aluemittausjärjestelmällä seurataan vesijohtoverkon vuotovesitilanteita ja sitä voidaan käyttää häiriötilanteiden selvittämiseen ja investointitarpeiden laskentaan. Masinotekin toimitus käsittää mittakaivot, etäseurattavat virtaus- ja paineanturit sekä IoT-lähettimet. Mittausdataa seurataan Masinotekin kehittämällä EMMI-järjestelmällä ja siihen liitetyllä Masmaps-karttapalvelulla.

Jatkuvatoiminen puhdasvesiverkon virtausmittari Masinotekin EMMI-järjestelmässä.

Mittakaivoista muodostuu aluemittausjärjestelmän sydän

Vesijohtoverkosto voi olla satoja tai tuhansia kilometrejä pitkä. Verkoston osia ovat eri kokoiset putket, sulkuventtiilit, vesitornit, ilmakellot ja mittakaivot. Mittakaivot asennetaan tyypillisesti eri verkostopiirien rajoille, jolloin niiden kautta voi virrata vettä molempiin suuntiin verkon tasapainotilanteesta riippuen. Masinotek toimittaa Nurmijärven hankkeeseen Suomessa valmistettuja muovisia mittakaivoja, joiden kokonaiskorkeus vaihtelee 2,5 metristä yli kolmeen metriin. Masinotekin toimesta mittakaivot varustetaan jo tehtaalla virtausmittareilla ja paineantureilla.

Reaaliaikainen paine- ja virtausmittaus ilman verkkovirtaa

Nurmijärven Veden hankkeessa Masinotek käyttää virtausmittauksiin magneettis-induktiivisia virtausmittareita. Nämä toimitetaan paristotoimisina ja virtausmittarit kytketään Masinotekin monipuolisiin paristotoimisiin GSM-dataloggereihin Modbus RTU -sarjaväyläprotokollan kautta. Samaan Masinotek-YDOC dataloggeriin kytketään myös paineanturit verkostopaineen mittauksiin sekä toiset paineanturit mittaamaan mahdollisesti kaivoon tulevan vuoto- ja kondenssiveden määrää kaivon pohjalla. Aluemittausjärjestelmän kokonaiskustannuksia on saatu pudotettua merkittävästi sillä, että kaivoissa ei tarvita verkkovirtakytkentöjä tai -kaapelointeja.

Puhdasvesiverkon virtausmittaus Masinotekin EMMI-järjestelmässä.

Tiheä mittausrytmi mahdollistaa vuotovesiseurannan ja hälytystoiminnot

Nurmijärven aluemittausjärjetelmä tulee käsittämään yhteensä pitkälti yli 20 mittauskaivoa. Kaikki mittaustiedot kerätään Masinotekin kehittämään EMMI-järjestelmään, jonne mittakaivojen GSM-dataloggerit lähettävät mittaustiedot 4G-verkossa toimivalla NB-IoT -lähetysprotokollalla. Mittaustietoja kerätään mittauskaivoissa 15 min välein. Lähtetettävä data sisältää virtaus- ja painetietojen lisäksi mittausdataa myös kaivon lämpötilasta, laitteiden paristojännitteistä ja muista toimintaparametreistä. Mittausdatasta EMMI laskee yhteenvetoja, tuottaa raportointidataa ja seuraa vuotovesien määriä eri aluemittauspisteissä. Raja-arvojen ylittyessä voidaan EMMIstä lähettää hälyviestejä Nurmijärven Veden henkilökunnalle.

Kokonaisuuteen mukaan myös automaatiodata ja verkostokarttapalvelut

EMMI-järjstelmä on Masinotekin ainutlaatuinen, yli 10 vuoden kehitystyön tulos. EMMIin voidaan kytkeä dataa erilaisilla rajapinnoilla lähes mistä tahansa tietolähteistä. Yksi tällainen on automaatiojärjestelmistä tuotavat mittaustiedot. Nurmijärven hankkeessa Masinotek toteuttaa rajapintakytkennät Insta Automationin toimittamaan vesilaitosautomaatioon. Täältä tuodaan EMMIin mittaustietoja vesilaitosten lähtevästä vedestä ja kytketään data yhteen mittauskaivoista saatavien tulosten kanssa. EMMIn toimitukseen on liitetty myös Masinotekin kehittämä vesilaitosten verkostotietojärjestelmä Masmaps. Jokainen mittauskaivo voidaan näyttää suoraan Masmaps-karttakäyttöliittymässä ja mittaustietoja voidaan tarkastella suhteessa toisiinsa verkostokartan päällä.

Lue lisää aiheesta: emmi vesilaitos virtausmittaus vuotovesi pumppaamo vesijohtoverkosto karttapalvelu verkkotietojärjestelmä aluemittausjärjestelmä iot paikkatietojärjestelmä