Masinotek

Masinotek toimitti Karkkilan Vedelle virtausmittauskaivot ja vuotovesiseurannan

Vesilaitoksen jatkuvatoiminen vuotovesiseuranta ja mittakaivot Karkkilan kaupungin vesilaitos on hankkinut vuotovesiseurannan kokonaispalvelut Masinotekilta. Toimitus valmistui vuoden 2022 lopulla ja käsitti sekä laitetoimitukset ja asennukset virtausmittauskaivoihin että myös datan jatkuvatoimisen seurannan Masinotekin kehittämän EMMI-järjestelmän kautta. Mittauslaitteina käytetään paineantureita sekä akkutoimisia virtausmittareita. Mittausdata lähetetään EMMIin 4G / NB-IoT -verkon kautta. Masinotek tekee hankkeessa myös mittausdatan analysointia sekä vastaa vuotovesitilanteita seuraavan automaattisen hälytysjärjestelmän toimituksesta ja ylläpidosta.

Jatkuvatoiminen puhdasvesiverkon virtausmittaus Masinotekin EMMI-järjestelmässä

Vuotovedet ovat vesilaitosten arkipäivää ja uusi tekniikka auttaa vuotojen seurannassa

Vesilaitosten suurimpia haasteita ovat laajat vesijohtoverkot, jotka vanhetessaan aiheuttavat lisääntyviä vuototilanteita. Kaikki maastoon vuotava vesi aiheuttaa turhia kustannuksia ja tuhlaa arvokkaita energia- ja luontoresursseja. Aluemittausjärjestelmä, jossa veden virtauksia ja painetietoja mitataan vesijohtoverkon runkolinjoissa auttaa löytämään vuotokohdat sekä lisää ymmärrystä verkon hydraulisesta toiminnasta eri ajotilanteissa. Masinotekin Karkkilan Vedelle toimittama järjestelmäkokonaisuus mahdollistaa jatkuvatoimisen seurannan useista verkon mittauspisteistä samanaikaisesti. Äkilliset vuotojen ilmaantumiset huomataan automaattisesti ja niistä lähetetään hälyviestit vesilaitoksen huoltohenkilökunnalle.

Virtausmittareiden asennus runkolinjoihin ilman vesikatkoja

Masinotek toimitti Karkkilan hankkeeseen samanlaisia virtausmittareita, joita yhtiö on aikaisemmin käyttänyt sekä Hyvinkään Vedelle että Riihimäen Vedelle toteuttamissaan hankkeissa. Tekniikkana on hyvin tunnettu magneettis-induktiivinen mittaustapa, mutta sauvamallisella anturilla. Tällainen mittausyksikkö, ns. mankkusauva, voidaan asentaa suoraan runkolinjan vesiputkistoon ilman vesikatkoa. Asennukset Masinotek toteutti hankkeeseen toimittamiensa porasatuloiden avulla.

IoT-tekniikalla data reaaliajassa EMMIin

Virtausmittareina käytettävät mankkusauvat mittaavat tarkasti veden virtaamaa. Mittaustuloksia kerätään maastossa 15 minuutin välein. Mankkusauvoihin on lisäksi integroitu paineanturit, joilla samalla tapaa on mittausvälinä 15 minuuttia. Mittaustiedot tallennetaan paikallisesti mankkusauvaan kytkettyyn dataloggeriin, jossa on myös uudentyyppinen 4G/NB-IoT verkon kautta kommunikoiva modeemi. Samaan dataloggeriin kytkettiin Karkkilan projektissa myös veden pinnankorkeutta mittaavat paineanturit. Antureilla voidaan tarkkailla kaivoon mahdollisesti joutuvia kondenssi- sekä sade- tai sulamisvesiä. Jos kaivoon joutuu ulkopuolisia vesiä, lähettää EMMI hälytyksen varoitus- tai kriittisen rajan ylittyessä.

Akkutoimiset laitteet pudottavat kokonaisinvestoinnin kustannusta

Karkkilaan asennetut mittauslaitteet sekä dataloggerit ovat täysin vedenpitäviä ja ne on varustettu luokitukseltaan IP68 tason koteloinneilla ja pitkäikäisillä akuilla. Tämä mahdollistaa normaalia huomattavasti pienemmät investointikustannukset ja pudottaa joissain tilanteissa verkkovirtaan liitettäviin mittakaivoihin verrattuna koknaiskustannuksia jopa puolella. Lisäksi akkutoimiset mittalaitteet antavat mahdollisuuden sijoittaa mittakaivo vapaasti lähes mihin tahansa verkoston alueella, kun sijaintipaikkaa ei rajoita verkkovirran saatavuus.

Lue lisää aiheesta: emmi vesilaitos virtausmittaus vuotovesi pumppaamo vesijohtoverkosto karttapalvelu verkkotietojärjestelmä aluemittausjärjestelmä iot paikkatietojärjestelmä