Masinotek

Kirkkonummen Vedelle Masinotekin EMMI laboratoriotulostietojen ja pohjavesien seurantaan

kuva_taajamasta_ Kirkkonummen Vesi on hankkinut Masinotekilta yhtiön kehittämän EMMI-järjestelmän tehostamaan vesilaitoksen vedenlaadun ja pohjavesien pinnankorkeuksien seurantaa. EMMIin on hankkeen yhteydessä toteutettu rajapinnat Metropolilabin ja Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistyksen laboratoriojärjestelmiin. Näin voidaan Kirkkonummen Veden EMMIn kautta seurata vedentuotannon laatua ainutlaatuisen pitkillä, yli 20 vuotta jatkuneilla aikasarjoilla. Samassa yhteydessä Masinotek on liittänyt EMMIin myös rajapinnat Digitan LoRaWAN-verkosta, jota kautta EMMIin päivittyy jatkossa myös pohjavesipintojen seurantatiedot automaattisesti.

Pitkäaikainen kumppanuus laajenee

Kirkkonummen Vesi on käyttänyt Masinotek Oyn kehittämää AHJO-kunnossapitojärjestelmää vesilaitoksen kunnossapidossa ja käyttöpäiväkirjapalveluna jo vuodesta 2017 lähtien. AHJOa on käytetty Kirkkonummella hyvin säntillisesti päivittäin ja tehty valtava määrä merkintöjä huolto- ja kunnossapitotöistä sekä tarkastuskierroksista. AHJOon on vuosien varrella kehitetty lisää ominaisuuksia sekä lisätty myös automaattisia ennakkohuoltokierroksia, joiden ajastuksilla tavoitellaan laadukkaampaa toimintaa ja vähäisempiä ennkoimattomia huoltokatkoja.

Samaa toimintatapaa tavoitellaan myös Kirkonummen Vedelle toimitetun EMMI-järjestelmän käyttöönotolla. Masinotekilla on pitkä kokemus vastaavista hankkeista, joissa vesi- ja energialaitokset ovat vuosien kuluessa hankkineet yhtiöltä useampia järjestelmiä toiminnan laadun jatkuvan parantamisen nimissä. Etuna toiminnassa on, että esim. Kirkkonummen tilanteessa AHJO- ja EMMI-järjestelmien välillä voidaan tietoja vaihtaa ja hyödyntää sovellusten keskinäisten rajapintapalveluiden kautta. Näin voidaan mm. saada kunnossapitotöiden yhteydessä kirjattavat mittaustulokset mukaan EMMIin dataan ja liittää automaattisesti EMMIin tuleva automaattilaitteiden ja manuaalisten mittausten tulokset yhteen samaan raportoiniin tai laskentaan.

Vesilaboratoriokin hyötyy EMMI-järjestelmäkytkennästä

Vesilaboratorioiden kannalta on myös yleensä etua siitä, jos asiakkaan oma järjestelmä liitetään hakemaan tietoa automaattisesti laboratorion analyysituloksista. Kirkkonummen Veden hankkeessa mittausdataa voitiin yhdistää kahdesta eri laboratoriosta jopa samoja havaintopisteitä koskien. Käytännössä se, että data tallentuu suoraan rajapinnan kautta vesilaitoksen omaan EMMIin mahdollistaa sekä vesilaitoksen näkökulmasta riippumattomuuden vesilaboratoriovalinnoista tulevaisuudessa että toisaalta sitouttaa usein kuitenkin juuri rajapintakytkennän kautta jatkamaan nykyisen toimittajansa kanssa mikäli se muutenkin olisi mielekästä.

Pohjavesiseurannan automatisointi EMMI-järjestelmällä

Pohjavesiputkikohteet siirrettiin Digitan omavesi-palvelusta EMMI-järjestelmään Masinotek on käyttänyt Digitan valtakunnallista LoRaWAN-verkkoa lähes sen syntyhetkistä 2017 alkaen ja siten kytkennät ja datasiirrot myös vanhan mittausdatan osalta, mistä aikaisemmin vastasi Digita, oli helppo toteuttaa. Kirkkonummen tilanteessa käytössä oli sveitsiläisen Decentlab-yhtiön LoRaWAN-lähettimiin ja Keller-paineantureihin perustuvat laiteyksiköt. Näiden kytkemiseksi tarvittavat payload-purkajatoiminallisuudet olivat jo valmiina EMMIssä, joten datasiirrot saatiin valmiiksi ennustetussa ajassa huomioiden myös samalla muutostarpeet vanhojen ja uudempien laitteiden lähetysprotokolla-kirjastoissa.

Lue lisää aiheesta: emmi ahjo vesilaitos lims laboratoriojärjestelmä pohjavesitarkkailu pohjavesi raportointijärjestelmä ennakkohuolto ympäristömonitorointi