Masinotek

Masinotek automatisoi Nurmijärven Veden pohjavesiseurannan ja -raportoinnin

Automatisoitu-pohjaveden-havaintoputki-Masinotek Masinotek on toimittanut Nurmijärven Vedelle kokonaisratkaisun pohjavesiseurantaan. Toimitus on laaja ja käsittää sekä automaattiset pohjavesipintojen seurantalaitteet, AHJO-tietojärjestelmän manuaalimittausten maastotallennukseen ja maastotyötä helpottavan Masmaps-karttapalvelun. Kokonaisuuteen kuuluu myös EMMI-järjestelmä, jonne kerätään kaikki pohjavesitieto sekä mittaustulokset. Masinotekin palvelukokonaisuus sisältää myös pinnanmittaustietojen analysoinnin sekä raportoinnin suoraan viranomaisten POVET-järjestelmään. Keväällä 2023 asiakkalle luovutettu järjestelmä on yksi Suomen laajimpia pohjavesiseurannan kokonaisjärjestelmätoteutuksia.

Toimivat referenssihankkeet johtivat jatkoyhteistyöhön

Nurmijärven Veden tilaama hanke on merkittävä laajennus Masinotek Oyn jo vuonna 2017 aloittamaan pohjavesitarkkailuun kahdelle Nurmijärven tekopohjavesialueelle. Tuolloin yhtiömme toteutti reilun kymmenen havaintoputken pinnanmittauksen automatisoinnin, jota nyt vuosina 2022-2023 on laajennettu koskemaan koko kunnan aluetta ja kaikkia pohjavesialueita. Uudessa hankkeessa Masinotek toimitti ja asensi lähes 20 uutta automaattista pinnanmittausasemaa. Lisäksi harvemmin mitattavien havaintoputkien seurantaan otettiin käyttöön Masinotekin AHJO-kunnossapitojärjestelmän pohjavesimoduuli.

NB-IoT-mittauslaite-pohjavesiputkessa-masinotek

Automaattiset mittauslaitteet pohjavesiseurantaan

Masinotek on toimittanut pohjavesien pinnanmittauksiin pitkäikäisillä paristoilla varustettuja mittausasemia jo yli kymmenen vuotta. Nurmijärvelle toimitetut IP67-tiiveysluokan mittausyksiköt perustuvat GSM / NB-IoT -verkkojen yli kommunikoiviin dataloggereihin ja näihin kytkettyihin paineantureihin. Mittausyksiköiden datan vastaanottaa Masinotekin kehittämä internet-pohjainen EMMI-järjestelmä, joka tallettaa mittausdatan ja jonka kautta dataa voi tarkastella erilaisilla pohjavesitoimintaan kehitetyillä visuaalisilla kuvaajilla.

Automatisoitu mittausyksikkö mittaa sekä ilmanpainetta että pohjaveden hydrostaattista painetta erillisillä paineantureilla sekä lisätietona samalla veden ja ilman lämpötilaa. Mittaustiedot voidaan tallettaa tiheämmin paikallisloggeriin ja lähettää sitten harvemmin EMMIin, jolloin säästetään virrankulutuksessa. Perusasetuksilla yksi mittausyksikkö voi toimia jopa 5-10 vuotta ilman paristonvaihtoa.

Havaintoputken putkikortit Masinotek AHJO kunnossapitojärjestelmässä

Manuaalimittaustietojen yhdistäminen automaattisesti mitattuihin tuloksiin

Pohjavesien tarkkailu ja raportointi työllistää vesilaitoksia merkittävästi. Yhtenä hankaluutena on ollut manuaalisesti mitattavien tulosten yhdistäminen automaattimittauksiin raportointivaiheessa. Masinotek on kehittänyt tähän tarkoitukseen AHJO-kunnossapitojärjestelmäänsä ominaisuuden, jolla voidaan manuaalimittausten tulokset kerätä suoraan AHJOn mobiilinäkymällä mittauspisteen vieressä osana normaalia kenttäkierrostoimintaa. Sovellukseen voidaan tallettaa myös kaikki havaintoputkien laitekorttitiedot ja mm. konsulttien laatimat putkikortit PDF-dokumentteina. AHJO lähettää maastomittaustulokset rajapinnan yli EMMIin, jossa mittaustiedot yhdistetään automaattisesti IoT-laitteilta tulleisiin mittaustietoihin. Näin EMMIn kautta päästään näkemään pohjavesialueen kokonaistilanne joka hetki kaikkien havaintoputkien osalta yhteisissä kuvaajanäkymissä.

Maastokartta-mobiililaite-pohjavesiputket-masinotek

Nurmijärvi hankki myös Masinotekin karttapalvelut

EMMI- ja AHJO-järjestelmien lisäksi Masinotek on kehittänyt useita vuosia myös Masmaps-karttapalvelua. Karttapalvelu näkyy suoraan EMMIn ja AHJOn sisällä ja pystyy näyttämään maastokartoilla niin AHJOn havaintopisteet, työpyynnöt kuin myös reaaliajassa päivittyvän mittausdatan suoraan kartan päällä. Maastossa Masmapsia voidaan käyttää suoraan mobiililaitteella ja laitettaessa sen sijaintia tunnistava ominaisuus päälle, voidaan Masmapsin avulla suunnistaa suoraan havaintopisteelle kartan opastamana. Käyttäjän sijainti suhteessa tavoitteena olevaan havaintoputkeen päivittyy paikkatietojärjestelmään viiden sekunnin välein.

Viranomaisraportointia hoitaa Masinotek

Pohjavesitarkkailujen tulokset pitää Suomessa raportoida ELY-keskuksille ja sitä kautta POVET-järjestelmään säännöllisin väliajoin. Ennen raportointia tulee mittausdatan olla tarkastettua ja korjattua ja se pitää pystyä toimittamaan viranomaisille pyydetyssä tietomuodossa. EMMI sisältää useita ominaisuuksia, joiden avulla voidaan helpottaa ja osin automatisoida mittausdatan tarkistamista ja virheellisten tulosten poistamista. Nurmijärvellä Masinotekin toimituskokonaisuuteen kuuluu myös tämä EMMIn ominaisuuksien avulla tehty kustannustehokas säännöllinen data-analyysi sekä raportointi suoraan SYKEn POVET-järjestelmään.

Lue lisää aiheesta: emmi ahjo karttapalvelu pohjavesi etävalvonta vesilaitos verkkotietojärjestelmä paikkatietojärjestelmä iot masmaps ennakkohuolto ympäristömonitorointi