Masinotek

Virtain kaupunki hankki Masinotekilta vesistöjen pinnanmittauksen kokonaispalvelut

Virtain kaupungin virtavesi, jossa Masinotekin pinnanmittaus Virrat sijaitsee keskellä laajoja vesistöalueita. Kaupungin halki virtaa vesiä, joiden seurantavastuu on kaupungin ympäristötoimella. ELY-keskus edellyttää, että kaupunki seuraa kahden eri patorakennelman veden pinnankorkeutta jatkuvatoimisesti. Masinotek on toimittanut kesän 2023 alussa Virtain kaupungille mittausasemat patojen pinnankorkeuksien jatkuvatoimiseen mittaamiseen. Masinotekin vastuulla on hankkeessa sekä mittauslaitteiden toimitus ja rakentaminen että maastoasennukset. Yhtiömme vastaa myös datan reaaliaikaisesta seurannasta, telekommunikaatioyhteyksien järjestämisestä ja datan keräämisestä Masiotekin kehittämään EMMI-järjestelmään.

Masinotekin virtausmittausyksikkö varustettuna painenanturilla ja lähettävällä NB-IoT -dataloggerilla. Masinotekin NB-IoT-dataloggeri maastossa virtausmittauksessa

Patojen, virtavesien ja järvien mittaamisen erikoisasiantuntija

Virtain kaupungin Masinotekilta tilaama hanke edustaa tyypillistä toimitusta, jota yhtiömme on toteuttanut sadoille kohteille ja kymmenille asiakkaille Suomessa ja ulkomailla. Pinnankorkeuden mittalaitteena käytetään joko itsekompensoivia tai absoluuttista painetta mittaavia liitäntäjohdolla varustettuja paineantureita. Paineanturit kytketään ulko-olosuhteita kestävään dataloggeriin, joka varustetaan GSM-verkon 4G / NB-IoT -lähettimellä. Virtain hankkeessa tilanne oli tyypillinen myös sähkön saannin kannalta eli mittauspisteiden lähettyville ei ollut saatavilla verkkovirtaa. Masinotekin GSM-modeemin sisältämä vähävirtainen dataloggeri voidaan varustaa pitkäikäisillä paristoilla. Koska mittausdata voidaan tallettaa esim. kerran tunnissa dataloggerille ja lähettää sitten muutaman kerran vuorokaudessa EMMI-tietojärjestelmään, säästetaan paristoja ja niiden vaihtoaika voi pinnankorkeuden mittauksessa olla jopa 5-7 vuotta.

Masinotekin EMMI-järjestelmä visualisoi automaattisesti vesistön pinnanmittausdatatan

Masinotekin EMMI tallentaa ja visualisoi patojen vesitilanteet

Dataloggeri varustetaan tuplakoteloinnilla ja se pystyy normaalisti toimimaan useita vuosia ilman merkittävää huoltotyötä. Mittaustulokset lähetetään dataloggerista tehokkalla MQTT-viestiprokollalla EMMIin. EMMI muuntaa palvelimelle saapuneen painedatan automaattisesti metriä merenpinnasta mittaustuloksiksi. Virtain kaupungin ympäristötoimi voi tarkastella dataa internet-selaimilla sekä maastotallentimilla taulukko- ja kuvaajanäkymistä. EMMIn toiminnoilla voidaan dataa automaattisesti verrata myös esim. säädataan ja ottaa ulos raportteja halutuilta aikajaksoilta erilaisilla kuvaajilla.

Lue lisää aiheesta: emmi pinnankorkeus paineanturi vesiensuojelu jatkuvatoiminen patoturvallisuus dataloggeri ympäristömonitorointi