Masinotek

Alva Yhtiöiden pohjavesiseurantaan Masinotekin karttapalvelut ja kunnossapitojärjestelmä

Pohjaveden havaintoputki mäntykankaalla Alva-Yhtiöt Oy on Keski-Suomen alueen merkittävin energia- ja vesilaitosyhtiö. Masinotek on toimittanut jo vuodesta 2013 alkaen Alvan edeltäjälle, Jyväskylän Energialle, jatkuvatoimisia mittauslaitteita ja näiden tietojärjestelmäpalveluita. Nyt uudella yhtiömuodolla ja -nimellä jatkava Alva-Yhtiöt Oy on tilannut Masinotekilta useita kymmeniä uusia pohjaveden pinnanmittausasemia. Lisäksi Masinotek on toimittanut Alvalle AHJO-kunnossapitojärjestelmän valmiina ylläpidettävänä palveluna Alvan merkittävimpien pohjavesialueiden seurantaan.

Pohjaveden automaattiset pinnankorkeuden seurantalaitteet

Pohjaveden havaintoputki ja asetukset tietokoneella Alvan tilaamat laitteet toimitettiin ja asennettiin Masinotekin oman henkilöstön toimesta Vuonteen tekopohjavesialueelle vuodenvaihteessa 2020-2021. Laitetekniikka perustuu tarkkoihin paineantureihin ja näiden mittaustuloksia kerääviin, GSM-modeemeilla varustettuihin dataloggereihin. Paineanturit laskettiin vesitiivin kaapelin varaan keskimäärin n. 5 m syvyydelle pohjaveden keskimääräisestä pinnankorkeudesta ja kytkettiin suoraan havaintoputken hatun alle asennettuihin dataloggereihin. Dataloggerissa on 4G-verkon kautta kommunikoivat lähettimet ja data lähetetään Masinotekin vastaanottopalveluihin kerran vuorokaudessa. Dataloggerit toimivat pitkäikäisillä paristoilla niin, että Vuonteen kohteella ennuste pariston kestoiälle on jopa 5-10 vuotta.

Mittaustiedot kerätään Masinotekin kehittämään EMMI-järjestelmään

Automaattinen pinnankorkeusseuranta pohjavesialueella Masinotek on toimittanut Alva-Yhtiöille kehittämänsä EMMI-järjestelmän jo lähes kahdeksan vuotta sitten. Järjestelmää on kehitetty vuosien kuluessa koko ajan eteenpäin ja pohjaveden mittaustietoja järjestelmään on kerätty yhteensä jo useita miljoonia aikaleimoja Alvan eri pohjavesialueilta. EMMI toimitetaan valmiina ylläpidettynä ja jatkuvasti varmuuskopioituna pilvipalveluna, johon kenttämittauslaitteilta kerätään data automaattisten rajapintojen kautta. Jokaiselle havaintopisteelle on luotu omat seurantapisteet ja näistä kerätyt mittaustulokset lasketaan EMMIssä yhteen myös pohjavesialueittain. Tämä mahdollistaa sen, että koko pohjavesialueen kaikkien havaintoputkien tulokset voidaan tarkastella helposti EMMIn laskemista yhteisistä kuvaajista.

Jatkossa myös käsin mitattavien havaintoputkien tiedot EMMIin

Osana Vuonteen alueen pohjavesiseurannan hanketta Masinotek on toimittanut vuoden 2021 alussa Alvalle myös AHJO-kunnossapitojärjestelmän. AHJOa käytetään ennen kaikkea manuaalisesti mitattavien pohjaveden havaintoputkien tietojen keräämiseen. Koska AHJOa voidaan käyttää maastossa suoraan kännyköiden mobiiliselaimilla, voidaan nyt Alvan huoltohenkilöstön keräämät mittaustiedot tallentaa suoraan maastossa AHJOon. Tiedot siirtyvät kerran vuorokaudessa AHJOsta EMMIin ja näin data yhdistyy automaattilaitteilla seurattaviin havaintoputkien tietoihin.

Kunnossapitojärjestelmän karttapalvelu ja pohjavesialueet

Karttapalvelun avulla kohdetiedot löytyvät helposti maastossa

Osana kokonaishanketta on Masinotek toimittanut Alvalle myös kehittämänsä Masmaps-karttapalvelun. Masinotekin karttapalvelu hakee taustakartta-aineistot, kuten maastokartat, ilmakuvat, kiinteistörajatiedot ja pohjavesialuerajaukset rajapinnan yli maanmittauslaitokselta ja SKYEn karttapalveluista. Näiden aineistojen päällä näytetään kartalla omina tasoinaan Alvan kaikkien havaintoputkien sijainnit. Uudistetussa karttapalvelussa voidaan nyt suunnistaa suoraan kännykän GPS-seurannan avulla havaintokohteelle ja kirjata tiedot AHJO-kunnossapitojärjestelmään. Lisäksi sama karttapalvelu näkyy myös EMMIn käyttöliittymässä rajapinnan kautta.

Lue lisää aiheesta: emmi ahjo vesilaitos pohjavesi jatkuvatoiminen kunnossapitojärjestelmä mittausasema paineanturi karttapalvelu pinnankorkeus pohjavesiseuranta verkkotietojärjestelmä masmaps paikkatietojärjestelmä ennakkohuolto ympäristömonitorointi