Masinotek

Kiteen vesilaitokselle Masinotekin AHJO-kunnossapitojärjestelmä ja karttapalvelut

Jätevesipumppaamoiden kunnossapitojärjestelmä Kiteen kaupungin Kesälahden vesilaitos toimittaa Kiteelle juomaveden sekä vastaa jätevesien puhdistuksesta. Vesilaitos hankki Masinotekin AHJO-kunnossapitojärjestelmän keväällä kokeilukäyttöön. Hyvien kokemusten perusteella järjestelmä otettiin tuotannolliseen käyttöön syksyllä 2021. Lisäksi osapuolet sopivat myös Masinotekin Masmaps-karttapalvelun toimituksesta Kesälahden verkostotoiminnan seurantaan.

Jätevedenpuhdistus ja sen kunnossapitotoiminta keskiössä

AHJO kunnossapitojärjestelmä jätevesilaitokselle Kesälahden Vesi on uudistamassa jätevesilaitoksensa automaatiojärjestelmää. Osana hanketta laitoksella nähtiin tarpeelliseksi investoida myös muihin toiminnan seurantaa ja automatisointia tukeviin prosesseihin. Masinotekin AHJO-kunnossapitojärjestelmä otettiin Kiteellä kokeilukäyttöön toukokuussa 2021. Tavoitteena oli saada käyttöön helposti opittava ja selkeä järjestelmä, joka tukisi sekä puhdasvesipuolen tarkastuksia, jätevesilaitoksen kunnossapitotoimintaa, jätevesipumppaamoiden seurantaa sekä myös maastossa tehtävien pohjaveden havaintoputkien pinnankorkeusmittauksia.

AHJO-kunnossapitoprosessit nopeasti käyttöön

Hanke aloitettiin AHJOn räätälöinnillä, jonka yhteydessä siihen luotiin Masinotekin toimesta sekä asiakkaan päälaitokset, keskeisimpien prosessien laitekortit että säännöllisesti tehtävät työprosessit ja tarkastuskierrokset. Kesälahden Vedellä käyttö opittiin nopeasti ja yhteistyö Masinotekin kanssa oli kiitettävää tarvittavien kohderäätälöintien osalta. Kunnossapitomerkintöjä alkoi kertyä järjestelmään välittömästi korona-ajan takia etänä pidetyn koulutuspäivän jälkeen.

Tarkastuskierrokset mukaan käyttöpäiväkirjoihin ja tulokset raportteihin

Kaikkien suomalaisten vesilaitosten yhteisenä haasteena on jatkuvatoiminen prosessien seuranta sekä kuukausittainen raportointi viranomaisille. Masinotek toteutti AHJO-prosesseihin mukaan tarvittavat käyttöpäiväkirjatoiminnot, joilla jätevesilaitoksen toiminnasta voidaan muodostaa automaattinen kuukausiraportti. Tämä tehtiin luomalla AHJO-järjestelmästä rajapinta Masinotekin dataseurantaan kehittämään EMMI-järjestelmään. Samassa yhteydessä AHJOon luotiin myös kaikkien Kesälahden Veden pohjavesialueiden havaintoputkien putkikortit sekä näille pinnankorkeuden täyttölomakkeet.

pinnankorkeusseuranta pohjavesialueella Nyt vesilaitoksen tarkastuskierrosten data sekä pohjavesialueiden pinnankorkeudet päivittyvät jatkuvasti EMMI-järjestelmään. EMMI muodostaa ja laskee automaattisesti kentällä mobiililaitteiden kautta syötetyistä tiedoista pinnankorkeudet suhteessa merenpintaan ja yhdistää mittaustulokset pohjavesialueittain omilla laskentafunktioillaan. Jätevesilaitoksen tarkastuskierrosten tulokset voidaan EMMIssä tarkastella kuvaajilla ja analysoida dataa visuaalisesti. Lisäksi tarkastuskierrosten tuloksista EMMI tulostaa tarvittavan aikajakson osalta valmiin raporttipohjan, jota voidaan käyttää raportoitaessa YLVA-järjestelmän edellyttämiä tuloksia laitoksen toiminnasta.

AHJOon kenttätoiminnan tueksi myös Masinotekin karttapalvelu

Keväällä 2021 alkanut kokeilukäyttöjakso johti syyskuun alussa AHJOn käyttöönottoon täydessä tuotannollisssa toiminnassa. Samoihin aikoihin sovittiin myös AHJOn lisäosana toimitettavan Masinotekin kehittämän Masmaps-karttapalvelun toimittamisesta Kiteelle. Karttatoiminto nivoutuu osaksi AHJO- ja EMMI-järjestelmiä API-rajapinnan kautta niin, että jatkossa kaikki AHJOn ja EMMIn kohteet sekä myös mittaustiedot voidaan visualisoida suoraan karttatasojen päällä. Masinotek toimittaa karttapalvelun, jossa on mukana jatkuvasti päivittyvät maanmittauslaitoksen kartta-aineistot. Lisäksi karttapalveluun tuodaan Kiteen kaupunkialueen vesijohto- ja viemäriverkostojen aineistot. Näin Masmaps-palvelu yhdessä AHJO-järjestelmän kanssa mahdollistaa mm. kunnossapitomerkintöjen tekemisen ja verkostokartan tarkastelun suoraan maastossa mobiililaitteilla, joissa on GPS-paikannus päällä. Toiminto auttaa mm. verkostovikojen selvityksessä ja jatkossa tarvittaessa myös verkoston vuotovesiseurannassa.

Lue lisää aiheesta: emmi ahjo vesilaitos pohjavesi kunnossapitojärjestelmä mittausasema karttapalvelu povet pinnankorkeus pohjavesiseuranta verkkotietojärjestelmä masmaps paikkatietojärjestelmä ennakkohuolto