Masinotek

Kokkolan sataman ja laivaväylän ruoppausten jatkuvatoimiset sameusmittaukset Masinotekilta

Kokkolan sataman edessä laiva ja sameusmittaus poiju. Kokkolan satama on vuosia ollut yksi Suomen neljästä suurimmasta yleissatamasta. Satamaan johtavan väylän ruoppaus ja leventäminen nostaa merkittävästi sataman käyttöastetta. Alueen teollisuuden käyttämän raakaveden laadun sekä lähteisten herkkien luonnonsuojelu- ja Natura-alueiden riskiseurannan takia alueen meriveden tila halutaan tuntea tarkkaan. Liikenneviraston ja Kokkolan sataman vetämän suuren yhteishankkeen sameusseurannan kokonaisvastuutoimittajaksi valittiin Masinotek Oy.

Kokkolan satama-altaassa asentaja asentamassa dataloggeria poijuun. Ruoppauslupien edellytyksenä on, että hankealueen sekä ympäröivän vesialueen tilaa seurataan tarkasti. Tarkkailu koostuu sekä Eurofins Oy:n toteuttamasta manuaalisesta näytteenotosta ja laboratorioanalyyseistä että myös Masinotek Oy:n jatkuvatoimisista sameusmittauksista. Jatkuvatoimisilla mittauksilla pystytään seuraamaan laajasti koko hankealueen osalta ruoppauksen vaikutuksia sekä tekemään tarvittaessa automaattisia hälytyksiä projektin eri osapuolille, jos sameusarvot ylittävät määritellyt raja-arvot.

Masinotekin vastuulle hankkeessa kuuluu itsenäisten sameusmittausasemien suunnittelu, rakentaminen, asennustyö, merellä tehtävä kunnossapitotyö sekä datan jatkuvatoiminen seuranta EMMI-järjestelmän avulla. Yhtiön toimittamat laitteet noudattavat pienin muutoksin aikaisemmissa vastaavissa hankkeissa yhtiön käyttämiä tekniikoita. Sameusmittaukset tehdään ELY-keskuksen lupaehtojen mukaisesti 1 m pohjasta ja osin 1 m pinnasta siten, että mittausvälinä on yksi tunti. Masinotekin toimittamat sameusmittausasemat on varustettu pintapoijuilla ja ankkuroitu painavilla harusankkureilla pohjaan. Ankkuriointi suunniteltiin kuitenkin siten, että poijut voidaan poistaa talvikaudeksi, jolloin ruoppauksia ei tehdä. Itse sameusanturit on varustettu automaatisilla harjalaitteilla, joilla optiset mittapäät pidetään puhtaina etenkin kesällä antureihin tarttuvasta biofilmistä ja levistä.

Kokkolan sataman sameusmittaustuloksia EMMIn graafisina kuvaajina. Pintayksikkönä on isokokoinen poijualusta, johon on kiinnitetty tiedon keräykseen käytettävä dataloggeri. Loggeri kerää pohjasta kaapelin kautta tulevan sameusanturin mittaustiedot ja lähettää ne GSM-verkon kautta Masinotekin kehittämään EMMI-ympäristöseurantajärjestelmään. EMMIssä voi sameusmittaustuloksia seurata Internet-selaimilla monipuolisista käyttöliitymistä. Dataa voidaan tarkastella sekä yksittäisten havaintopisteiden että myös kaikkien, eri puolilla satama-aluetta sijaitsevien, havaintopisteiden osalta yhteisissä kuvaajissa. Dataloggerit on varustettu pitkäaikaisilla paristoilla ja ne syöttävät virtaa myös lähes 10 m syvyydellä oleville antureille.

EMMIn uusilla ominaisuuksilla pystytään tuloksia lähettämään myös hankkeen eri osapuolille reaaliajassa. Näin voivat ruoppauksen suorittajayhtiö Wasa Dredging Oy, Liikennevirasto, Kokkolan Satama, asiakkaan konsulttiyhtiö Ramboll Oy, lupaehtojen määrittelijä ELY-keskus, Eurofins Oy sekä sataman alueen kunnossapitoyhtiö seurata koko ajan sameusarvoja sekä EMMIstä että sen mobiilikäyttöliittymästä nimeltä EMMI Share.

Hanke on alkanut syksyllä 2018 ja jatkuu vuoden 2021 alkuun saakka. Masinotekille hanke on tärkeä jatko aikaisempiin vastaaviin toteutettuhin ja meneillään oleviin hankkeisiin. Jatkuvatoiminen mittausasema -projektin haastavuutta lisää yhtiön kokonaisvastuu sekä laitteista merellä sekä tietojärjestelmän kehittämisestä sekä datan ylläpidosta useille eri osapuolille. Kauimmaisin itsenäinen poijuasema on asennettu n. 6 km päähän satamasta keskelle Natura2000 aluetta sijaitsevalle vedenalaiselle hiekkasärkälle ja lähin satamaa sijaiseva mittauspiste on sataman aluella, josta seurataan myös veden lämpötilaa samoilla poijuasemilla.

Lue lisää aiheesta: emmi ympäristöseuranta jatkuvatoiminen mittausasema sameusmittaus dataloggeri hälytysjärjestelmä ympäristömonitorointi