Lammin biologiselle tutkimusasemalle Masinotekin etäseurattava maakosteus- ja lämpötilaseurantayksikkö

Kolme miestä asentamassa etäseurattavaa maakosteus- ja lämpötilaseurantayksikköä Koiransuolenojalle. Masinotek on kehittänyt uuden maaperäolosuhteiden seurantaan suunnatun etämittausyksikön. Ensimmäisen mittausaseman on tilannut Helsingin yliopiston Lammin biologinen tutkimusasema. Toimitettu seurantayksikkö mittaa maaperän ominaisuuksia jatkuvatoimisesti ja lähettää tiedot automaattisesti suoraan Masinotekin Lammille toimittamaan ja ylläpitämään internet-pohjaiseen EMMI-ympäristöseurantajärjestelmään. Mittaustietoja hyödynnetään peltoviljelyn ja sen ympäristövaikutusten pitkäaikaisseurannassa.

Hanke on jatkoa jo useita vuosia Lammin tutkimusaseman ja Masinotekin välillä tehdylle yhteistyölle. Hankeyhteistyön puitteissa on Masinotekin toimittamaan EMMI-järjestelmään kytketty useita kymmeniä seurantapisteitä. Maastossa olevilta mittauspisteiltä kerätään jakuvatoimisesti EMMIin tietoja niin veden laatuparametreista kuin myös maastonäytteisiin perustuvista laboratoriotuloksista.

Maaperän kosteusmittaus valokuvia ja graafinen käyrä EMMI-järjestelmän etusivulla. Maaperän olosuhdemittauksiin Masinotek kehitti uuden etämittausyksikön. Järjesetelmään on yhdistetty useita antureita, jotka mittaavat sekä maaperän kosteutta eri syvyyksiltä, maaperän lämpötilaa sekä ilman lämpötilaa ja kosteutta. Seurantayksikkö on täysin itsenäinen eikä se tarvitse verkkovirtaa. Yksikkö voidaan asettaa mittauspaikan vaatimuksien mukaisesti mittaamaan ja tallettamaan tuloksia sisäiseen muistiin tarvittaessa vaikka vain muutaman minuutin väliajoin. Seurantayksikössä on lisäksi oma sisäinen GSM-modeemi, joka lähettää mitatut tulokset halutuin väliajoin Masinotekin palvelimelle, josta ne haetaan ns. raakadatatietona EMMIin.

Emmiin on vastaavasti koodattu laskenta-algoritmit, jotka muuttavat jännitetietoina maastosta tulevat mittausarvot lopullisiksi maakosteus- ja lämpötila-arvoiksi. Maakosteusmittauksia varten Emmiin totetutettiin eritysiä funtiolaskentaominaisuuksia, joita pystytään säätämään antureiden yksilöllisten ei-lineaaristen kalibrointikäyrien mukaan. Yksikköön sijoitetettu logiikka pystyy vastaanottamaan mittausviestejä niin digitaalisina modbus-viesteinä kuin myös perinteisinä analogisina virta- ja jänniteviesteinä. Maastoon asennettu mittausyksikkö kestää Suomen pakkasolosuhteita, on IP 67 -koteloitu ja sen paristot tunnin välein tapahtuilla mittausaikaväleillä kestävät useita vuosia ilman vaihtotarvetta.

Jatkossa Masinotekin jo aikaisemminkin laajaan maastomittausjärjestelmien joukkoon on nyt siis lisätty uusi jäsen, joka laajentaa yhtiön mahdollisuuksia toteuttaa haastavia automaattimittausjärjestelmiä sekä maastoon että rakennettuihin ympäristöihin.

Lue lisää aiheesta: emmi ympäristöseuranta etäseuranta gprs jatkuvatoiminen mittausasema maakosteus