Masinotek

Masinotek seurasi Aila-myrskyä reaaliaikaisesti sameusantureilla

Myrskyävä meri ja graafinen kuvaaja EMMI-järjestelmän mittaustuloksista. Aila-myrsky raivosi 17.-18.9.2020 reilun vuorokauden ajan Suomessa ja yksi myrskyn keskuksista oli Kokkolan merialue. Täällä myrskyn vaikutusta päästiin seuraamaan reaaliajassa myös meren pinnan alta. Masinotek Oy:n toteuttamat sameuspoijuasemat keräsivät ja lähettivät koko episodin ajan sameusdataa sekä pohjassa että pinnassa olevilta sameusantureilta. Aila-myrsky testasi Masinotekin valmiudet mitata ja toimittaa dataa suuresta luonnontapahtumasta ja osoitti, että uusi IoT-tekniikka kestää vaikeatkin olosuhteet ja auttaa ympäristömuutosten ja -tapahtumien seurannassa.

Masinotekin meripoijut ja dataseuranta avainasemassa

Kokkolan sataman sameusseuranta poiju merellä. Sameusdata saatiin meneillään olevasta Kokkolan satama-alueen sameusseurannasta. Masinotekin toimittama mittaus- ja seurantakokonaisuus on toteutettu Kokkolan sataman ruoppausprojektin käyttöön. Masinotek Oy on toteuttanut Väylä-virastolle ja Kokkolan satamalle jo vuonna 2018 syksyllä alkaneen ison hankekokonaisuuden, jossa seurataan Kokkolan syväsataman ja satamaväylän ruoppauksien vaikutusta meriveden sameuteen. Projektissa Masinotek on vastannut niin merikelpoisten poijujen suunnittelusta ja toimituksesta kuin myös reaaliaikaisista mittauksista, antureista, tiedonvälityksestä ja datapalveluista.

Etävalvontakeskus huippukohdassaan keskellä Aila-myrskyä

Aila-myrskyn lähestymistä seurattiin torstaina 17.9.2020 Masinotekin etävalvontakeskuksessa jännityksellä. Olihan kyse yhdestä Suomen suurimmista syysmyrskyistä moneen vuoteen ja ennusteen mukaan myrsky pyyhkisi juuri sen alueen yli, jossa yhtiön sameusasemat ovat kaukana merellä. Osa jännittämisestä tuli myös siitä kestävätkö yksin merellä olevat mittausasemat ja toimiiko datan välitys poijuilta Masinotekin valvontakeskukseen jatkuvasti myös myrskyn aikana. Perjantaiaamuna päästiin huokaisemaan helpotuksesta, kun tuuli oli jo laantunut. Myrsky nousi Kokkolan merialueella erittäin nopeasti perjantaina aamuyöstä ja ainutlaatuista dataa päästiin keräämään pinnan alla olevilta antureilta. Sameuden nousu yöllä yhdessä myrskyn lähestymisen kanssa näkyy nyt selvästi myös pohjasta mitatusta datasta ja sama koskee myös myrskyn loppumista.

Merenpohjan sameustulokset myrskyn silmästä suoraan datavalvontaan

Alla olevassa kuvassa on Aila-myrskyn reaaliaikaisesti kerätty ja EMMI-datapalveluun tullut data kahdelta eri sameusmittausanturilta. Toinen anturi on Nälkäkarin kohteella asennettuna 1 m pohjan yläpuolelle ja toinen on asennettu 1 m pinnan alapuolelle. Nälkäkarin kohdalla on vedenkorketta normaalisti n. 7 m.

Kokkolan satama Masinotek sameusmittaus.

Mittaukset tehdään automaattisesti 30 minuutin välein sameusantureilla ja lähetetään GSM-verkon kautta Masinotekin toteuttamaan EMMI-järjestelmään. EMMI on erityisesti ympräristökohteiden seurantaan kehitetty suomalainen pilvipalvelu, jonka kautta voidaan tarkastella reaaliaikaista ympäristödataa ja hälyttää tarvittaessa toimijoita, jos ympäristöön kohdistuu rajat ylittävää kuormitusta. Kokkolan hankkeessa sameusmittausdataa jaetaan jatkuvatoimisesti koko projektihenkilöstölle. Tähän kuuluvat sekä ELY-keskuksen lupaviranomaiset, Väylä-viraston ja sataman sekä alueen teollisuuslaitosten ympäristöpäälliköt kuin myös konsulttien Ramboll Oy ja Eurofins Oy asiantuntijat. Lisäksi sameusdataa pääsevät seuraamaan omilta mobiililaitteiltaan myös ruoppausalusten työntekijät, joille Masinotekin EMMI lähettää automaattisesti hälyviestit mikäli sameusarvot nousevat ruoppausalueen lähistön mittausasemilla liian korkeiksi.

Masinotekin IoT-valvontapalvelut parantavat ympäristöseurantaa

Mobiili kuva Kokkolan sataman EMMI-Share palvelusta.

Hanke on ainutlaatuinen, sillä sameusmittauksien avulla voidaan varmistaa, että ruoppauksen vaikutuksia luontoympäristöön seurataan koko ajan reaaliajassa. Sameusmittauksien avulla jaetaan tietoa koko ruoppausprojektin henkilöstölle sekä varmistetaan, että luontoympäristön haitat saadaan minimoitua myös alueeseen liittyvällä Natura-alueella.

Lue lisää aiheesta: emmi etäseuranta sameusmittaus ympäristöseuranta jatkuvatoiminen iot ympäristömonitorointi