Masinotek toimitti Itämeren tutkimustoimintaan etäseurattavat mittauslaitteet

Tvärminnen rantaa mereltä päin kuvattuna. Hangon edustalla sijaitsevan Helsingin yliopiston Tvärminnen tutkimusaseman tehtäviin kuuluu itämeren vesitilanteen seuranta. Tutkimusasema on jo aikaisemmin hankkinut käyttöönsä Masinotekin EMMI-ympäristöseurantajärjestelmän. Kesän ja syksyn 2016 aikana Masinotek toimitti asemalle monipuoliset YSI-mittausanturit. Toimitukseen kuului myös etäseurantajärjestelmän toteutus ja dataseurannan kytkentä EMMI-järjestelmään.

YSI-sondin pää. Masinotekin toimitusosuuteen kuuluivat amerikkalaisen YSI Ltd:n mittauslaitteiden toimitukset. Mittauslaitteet asennettiin Masinotekin ja yliopiston tutkimushenkilökunnan yhteistyönä Tvärminnen lähistön merialueelle meren pohjaan. Mittauslaitekonstruktio käsitti YSI:n uusimman YSI EXO2-mallin sonditoimituksen sekä tämän kytkennän Masinotekin 3G/GPRS-loggeriin. EXO2:een liitettiin useita antureita, jotka mahdollistavat hapen, sameuden, pH:n, sähkönjohtavuuden, lämpötilan sekä paineen reaaliaikaiset mittaukset.

Tvärminnen YSI-sondin asennuskuva laivan kannelta merellä. Lähikuva aurinkopaneelilla varustetusta loggerista ja signaalimuuntimesta asennettuna punaiseen poijuun merellä. EXO2-sondit laskettiin erikoisvalmistetulla laitekehyksellä meren pohjaan syvimmillään n. 32 m syvyyteen. Anturialustana toimiva sondi kytkettiin meren pinnalla kelluvaan poijuun, johon kiinnitettiin Masinotekin toimesta aurinkopaneelilla varustettu loggeri sekä signaalimuunnin, jonka kautta loggeri hakee meren pohjasta mittausitiedot tunnin välein. Loggeriin on toteutettu automaattinen rajapinta, jonka kautta tiedot lähetetään jatkuvatoimisesti suoraan mereltä Masinotekin ylläpitämään EMMI-ympäristöseurantajärjestelmään.

Hankkeen jatkovaiheena tulee olemaan tiedon jalostaminen EMMIssä niin, että mittausdata voidaan julkaista suoraan Helsingin yliopiston kotisivuilla ja jakaa näin tärkeää tietoa OnLine-periaatteella muille tutkijoille ja meren tilasta kiinnostuneille kuluttajille.

Lue lisää aiheesta: emmi dataloggeri gprs ysi-anturi ympäristöseuranta etäseuranta jatkuvatoiminen mittausasema