MasinotekMasinotek vesilaitokset toiminta-alue ikoni.Huuhteluvesi pumput. Virtaamamittaus kaivo.

Masinotekin tuotteet ja palvelut vesilaitoksille

Masinotek on toimittanut suomalaisille vesilaitoksille kunnossapitojärjestelmiä ja pohjavesiseurannan kokonaisjärjestelmiä jo yli kymmenen vuotta. Palvelupakettimme verkostojen virtausmittauksiin sekä verkoston ja laitoksen kunnossapitoseurantaan sopii kaikenkokoisille vesilaitoksille.

Toimitamme pohjavesiseurannan laitetoimitusten lisäksi mittalaitteita ja mittakaivoja myös vesijohto- ja viemäriverkoston virtausmittauksiin, juomaveden ja jäteveden laatuantureita, mittalaitteita ja mittakaivoja V-patomittauksiin ja erilaisia mittalaitteita hulevesiseurantaan. Hoidamme laitteiden ylläpidon sekä dataseurannan palvelut. Kustannustehokkaaseen toimintaamme kuuluu myös sauvamallisten virtausmittareiden asentaminen paineelliseen putkeen ilman vesikatkoa.

Masinotekin toimittama aluemittausjärjestemäkokonaisuus mahdollistaa jatkuvatoimisen seurannan useista verkon mittauspisteistä samanaikaisesti. Dataseuranta palvelumme sisältää valmiit rajapinnat tärkeimpiin suomalaisiin vesilaboratorioihin.

Lue lisää


ASIAKASREFERENSSEJÄ