Masinotek

Pirkanmaan Jätehuollon laboratoriotulokset Masinotekin EMMI-järjestelmään

Näyttökuva Pirkanmaan Jätehuollon Masmaps-karttapalvelusta. Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa lähes puolen miljoonan asukkaan jätehuollon ja kierrätyksen palveluista Tampereen seudulla. Sen omistavat 17 alueen kuntaa ja kaupunkia. Yhtiö on hankkinut Masinotekilta EMMI-ympäristöseurantajärjestelmän alueen jätekeskusten seurantaan. EMMIin tuodaan automaattisesti kaikki jätekeskusten seurantaan liittyvä laboratoriodata. Järjestelmään on liitetty myös Masinotekin kehittämä Masmaps-karttapalvelu.

Rajapinta LIMS-järjestelmään helpottaa laboratoriotulosten seurantaa

Nykyaikaisen jätehuoltolaitoksen toiminnasta merkittävä osa on ympäristön seurantaa. Vuosikymmenten kuluessa kaatopaikoille viedyt jätteet hajoavat vähitellen maisemoiduissa kaatopaikkapenkoissa. Lupaehdot edellyttävät jatkuvaa laajaa näytteenottoa niin jätekeskusten sisäisistä kuin myös läheisen ympäristön seurantapisteistä.

Osa seurannasta voidaan nykyisin hoitaa jo automaattisilla jatkuvatoimisilla analysaattoreilla, mutta merkittävin osa näytteistä otetaan silti vielä manuaalisesti ja tulokset analysoidaan laboratoriossa.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n laboratoriotulosten analysoinnista vastaa tamperelainen KVVY Tutkimus Oy. Näytteenottoja tehdään kuukausittain lähes sadasta mittauspisteestä. Näytteistä analysoidaan kymmeniä erilaisia yhdisteitä. Merkittävimmät EMMIin luodut jätekeskukset ovat Tarastenjärven ja Koukkujärven jätekeskukset.

Pirkanmaan Jätehuollon tulostietojen vertailua graafisina kuvaajina EMMI-järjestelmässä. Masinotek on kehittänyt EMMI-järjestelmään MasLIMS-lisäosan, jonne voidaan tuoda automaattisesti rajapintojen kautta laboratorioiden näytteenottotulokset. MasLIMS näyttää jokaisen näytteenoton omana tuloslistanaan. Lisäksi EMMIn ominaisuuksilla pystytään tuloksista tekemään ns. koosteet eli tekemään yhteenveto jokaisen havaintopisteen kaikista vuosien varrella tehdyistä analyysituloksista. Näin pystytään vertaamaan erilaisten määritysmenetelmien tulostietoja visuaalisesti käyräkuvaajilla toisiinsa.

Näytteenottopisteet visualisoidaan EMMIn karttapalvelussa

Karttapalvelusta näkymä kuva. Osana hanketta Masinotek toimittaa Pirkanmaan Jätehuollolle myös kehittämänsä internet-pohjaisen Masmaps-karttapalvelun. Kartta liittyy osaksi EMMIn käyttöliittymiä rajapinnan kautta siten, että käyttäjä ei varsinaisesti edes huomaa käyttävänsä kahta eri sovellusta. Kartta-aineistot perustuvat aina uusimpiin Suomen Maanmittauslaitoksen, SYKE:n sekä GTK:n kartta-aineistoihin, joita kutsutaan suorilla rajapintakutsuilla.

Kaikki havaintopisteet näytetään suoraan karttapisteinä ja klikkaamalla pistettä päästään seuraamaan kohteen analyysituloksia. Datan näyttäminen kartalla helpottaa kokonaiskuvan hahmottamista silloin, kun kyseessä on laajat havaintoalueet.

Ylläpitopalvelut ja jatkokehitys osana hanketta

Masinotek Oy vastaa myös kaikkien toimitettavien järjestelmien ylläpidosta ja käyttäjätuesta Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle. Tämä sisältää sekä EMMI-järjestelmän, Masmaps-karttapalvelun että rajapintapalvelut eri suuntiin. Lisäksi rajapintojen kautta EMMI-järjestelmään tuodaan myös Tammervoima Oy:n ja Tampereen Infran analyysituloksia.

Jatkohankkeena Masinotek kehittää myös laboratoriodatan seurantaan hälytystoiminnot sekä kytkee vuoden 2020 aikana erilaisia jatkuvatoimisia automaattimittauspisteitä seurattavaksi EMMIn käyttöliittymistä.

Lue lisää aiheesta: emmi lims laboratoriojärjestelmä jätehuolto ympäristöseuranta karttapalvelu pohjavesitarkkailu verkkotietojärjestelmä masmaps paikkatietojärjestelmä ympäristömonitorointi