Masinotek

Tukholman yliopisto hankki Masinotekilta EMMI-järjestelmän ja mittauslaitteet merialueseurantaan

Askön saaren tutkimusasema. Itämerellä Askön saaressa sijaitsee yksi Ruotsin tärkeimmistä Itämeren tutkimusasemista. Aseman omistaa Tukholman yliopisto ja se kuuluu myös kansainväliseen LTER-verkostoon. Tukholman yliopisto tilasi Masinotekilta täyden palvelun EMMI-järjestelmän sekä laitteet ja kytkennät merenalaisen mittaustoiminnan tehostamiseen.

Hankkeessa käytetään yhdysvaltalaisen YSI:n mittausantureita malliltaan EXO2. Nämä ovat ns. moniparametrisondeja, jolloin yhteen mittausrunkoon voidaan kytkeä useita erilaisia antureita. YSI:llä seurataan jatkuvatoimisesti meriveden suolapitoisuutta, lämpötilaa, pH:ta, anturin sijaintisyvyyttä sekä meriveden happipitoisuutta. Jatkossa samaan anturirunkoon voidaan liittää myös mm. nitraatti-, sameus-, ja happiantureita.

Tukholman Itämeren tutkimusasemalla työskentelevä mies tutkimuslaivan kannella mittauslaitteiden ympäröimänä. Data kerätään täysin automaattisesti meren pinnalla olevaan mitauspoijuun, johon Masinotek on toimittanut modeemilla varustetun YDOC-laitesarjan dataloggerin. Dataloggeri on varustettu pitkäaikaisilla paristoilla ja se pystyy harvennetulla lähetysvälillä toimimaan useita vuosia ilman paristonvaihtoa. Mittaustulokset 4G-verkon kautta lähetetään Masinotekin kehittämään internet-pohjaiseen EMMI-järjestelmään.

Hankkeessa Masinotek vastaa sekä laitetoimituksista, maastossa tehtävistä laitteiden kytkennöistä ja konfiguroinnista, televerkon asetuksista sekä dataseurantapalvelun kehittämisestä ja toimituksesta. Yhtiön toimitukseen kuuluu myös jatkuvatoiminen datapalvelun ylläpito, reaaliaikaiset etäyhteydet ja vikaseuranta mittalaitteille sekä yhteydenpito televerkko-operaattoriin.

Masinotekin tärkeänä yhteistyökumppanina hankkeessa on ollut Helsingin yliopiston Tvärminnen meribiologinen tutkimusasema. Tvärminnellä on ollut jo useita vuosia käytössään Masinotekin toimittama EMMI-järjestelmä ja mittauspoijut vastaavanlaisessa mittaustoiminnassa. Tvärminnen tutkijat ovat kehittäneet hankkeessa sekä poijutekniikkaa että toimittaneet Tukholman yliopistolle mittaustekniikan asiantuntemusta.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä Itämeren tutkimuksen yhteistyötä eri maiden välillä ja tuottaa mittausdataa yli valtiorajojen yhteiseen seurantapalveluun. Tukholman yliopistolle toteutettu hanke on merkittävä referenssi ja antaa uusia mahdollisuuksia Masinotekin vientitoiminnan laajentamisessa Ruotsiin ja muihin EU-maihin.

Lue lisää aiheesta: emmi ysi-anturi dataloggeri vesiensuojelu jatkuvatoiminen mittausasema sameusmittaus ympäristömonitorointi